Turniej piłki nożnej trampkarzy w Paczkowie 03.02.2018 r.
Dodane przez admin dnia Luty 02 2018 15:43:20
Wyniki turnieju piłki nożnej trampkarzy r.2003 i młodsi w dniu 03.02.2018 w hali GOSIR Paczków. w godz.09.00-12.30.

Lp. Nazwa drużyny
1 Polonia I Nysa
2. Sparta I Paczków
3 Sparta II Paczków

Czas gry 2 x 15 minut


Sparta II Paczków - Polonia Nysa 2 - 13
Sparta I Paczków - Sparta I Paczków 2 - 11
Sparta I Paczków - Polonia Nysa 2 - 6

Końcowa kolejność turnieju:

1. Polonia Nysa
2. Sparta I Paczków
3. Sparta II Paczków

Zawody sędziował Ryszard Wawro. Kierownik turnieju : Piotr Janczar, sekretariat prowadził Radosław Napieracz.

Organizatorem turnieju jest biuro OZPN w Nysie . Organizator prowadzi rozgrywki piłki nożnej dla drużyn dowolnie zgłoszonych do turnieju. Współorganizatorami jest GOSIR Paczków.
§ 2.
Po zamknięciu listy zgłoszeń organizator ustalił ilość drużyn w grupie . W turnieju trampkarzy uczestniczą zawodnicy z rocznika 2003 i młodsi. Drużyna ma obowiązek posiadania pełnoletniego opiekuna. Jeżeli klub wystawia dwie lub więcej drużyn ma obowiązek sporządzenia osobnych list dla każdej drużyny. Zawodnik może podczas turnieju wystąpić w jednej drużynie swojego klubu.
§ 3.
Drużyny potwierdzają udział w turnieju, . W zawodach uczestniczą drużyny 18 osobowe, na boisku jednocześnie występuje 4 zawodników i bramkarz.
§ 4.
Zawodnik uczestniczący w turnieju piłkarskim musi posiadać aktualną dokument tożsamości ze zdjęciem, i kartę zdrowia z aktualnym badaniem lekarskim . Badania ważne są 6 miesiące od daty badania.
§ 5 .
W meczach turniejowych może nastąpić dowolna ilość zmian zawodników – zmiany zwrotne.
§ 6.
Zawody w turnieju odbywają się zgodnie z terminarzem rozgrywek na hali sportowej w Paczkowie.. Czas trwania zawodów 1 x 15 minut .

§ 7.
Kierownicy i kapitanowie drużyn mogą wnosić zastrzeżenia do protokołu sędziowskiego. Zastrzeżenia rozpatruje organizator zawodów w dniu turnieju jego decyzje są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
§ 8.
W pozostałych kwestiach nie zawartych w niniejszym regulaminie decyduje komitet organizacyjny prowadzący rozgrywki . Decyzje w kwestiach związanych z rozgrywkami turnieju piłkarskiego są ostateczne .
§ 9
Za wybitnie brutalną grę używanie wulgarnych słów, naruszenie nietykalności cielesnej, używanie wyzwisk sędziowie stosują kary upomnienia żółte i czerwone kartki. Za otrzymane 2 żółte kartkę zawodnik odbywa karę dyskwalifikacji 1 meczu (1 pełny mecz), a za czerwoną karę dyskwalifikacji dwóch pełnych meczy. Sędziowie za niebezpieczną grę, niesportowe zachowanie stosują kary wykluczenia czasowego 3 minut. Zawodnik może dalej uczestniczyć w turnieju po odbyciu kary dyskwalifikacji.
§ 10
Drużyny uczestniczące w turnieju we własnym zakresie zapewniają badanie lekarskie i ubezpieczenie dla swoich zawodników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe przed w czasie i po zawodach.
§ 11
Drużyny uczestniczące w turnieju we własnym zakresie odpowiadają za rzeczy swoich zawodników pozostawiane w szatni. Depozyty i klucze od szatni posiadają kierownicy drużyn, którzy również odpowiadają za utrzymanie porządku.
§ 12
Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 pkt; za przegrany 0 p. za remis 1 pkt.
§ 13
Drużyny rozgrywają zawody w dwóch grupach A i B do półfinału kwalifikują się po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy, które następnie zagrają systemem mistrz grupy A z v-ce mistrzem grupy B i mistrz grupy B z z v-ce mistrzem grupy A. Do finału awansują drużyny które wygrały zawody półfinałowe. Drużyny przegrane rozegrają mecz o 3 miejsce w turnieju. Jeżeli w zawodach półfinałowych i w meczu o 3 miejsce oraz finale zawodów wynik w normalnym czasie gry będzie nierozstrzygnięty drużyny strzelają po 3 rzuty karne jeżeli nie rozstrzygną następne do skutku. O kolejności miejsc w grupie decydują zdobyte punkty, jeżeli drużyny mają jednakową ilość zdobytych punktów decyduje bezpośredni mecz /dodatkowa tabela między zainteresowanymi/ a w dalszej kolejności stosunek bramek w turnieju i dalej większa ilość bramek strzelonych.)
§ 14
Najlepsze drużyny otrzymują dyplomy.
Organizator turnieju.