Stanowisko Wydziału Gier OZPN w sprawie badań lekarskich
Dodane przez admin dnia Wrzesień 03 2010 11:56:17
Obowiązek i zakres badań lekarskich zezwalających na uprawianie określonej dyscypliny sportu regulują następujące przepisy :

1. Regulamin Rozgrywek
2. Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 3.10.2006, Dz. U. 2006 nr 189 poz. 1396
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28.08.2009 Dz. U. 2009 nr 139 poz. 1134
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23.03.2009 Dz. U. 2009 nr 58 poz.483

Zapis Regulaminu Rozgrywek w świetle w/w przepisów a w szczególności w odniesieniu do treści załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23.03.2009 mówiącym o zakresie i częstotliwości badań w stosunku do dzieci i młodzieży jest niewłaściwy, dzieci i młodzież podlegają badaniom co 6 miesięcy chyba że badający określi krótszy okres ważności badań. Prosi się Kluby i sędziów o stosowanie tych zasad w rozgrywkach 2010/2011.