Infolinia Extranet
Dodane przez admin dnia Marzec 19 2011 15:14:12
W związku z postępującym rozwojem systemu Extranet PZPN, a także bardzo dynamicznym przyrostem liczby jego Użytkowników, Polski Związek Piłki Nożnej zdecydował o konieczności uruchomienia dedykowanej infolinii stanowiącej telefoniczną pomoc techniczną.
Rozwiązanie to ma zapewnić jeszcze szybszy i łatwiejszy kontakt dla osób, które potrzebują rady eksperta w zakresie posługiwania się aplikacją.
Jednocześnie informujemy, że zadaniem osób pracujących w infolinii Extranet PZPN nie jest pomoc w zakresie przepisów ani prawa Związkowego, a jedynie w zakresie funkcjonowania systemu informatycznego.
Oczywiście jak każde nowe przedsięwzięcie, także i to wymagać zapewne będzie zmian i poprawek, dlatego licząc na Państwa wyrozumiałość i cierpliwość, prosimy o zgłaszanie do p. Łukasza Wachowskiego (lukasz.wachowski@pzpn.pl) wszelkich uwag i wniosków.
Infolinia dostępna jest pod numerem tel: (42) 633 64 45
W dni robocze w godzinach 9.30 – 19.30
W soboty oraz niedziele w godzinach 15.00 – 20.00

Komunikat w sprawie weryfikacji formularzy Extranet.

Informujemy, że n/w kluby posiadają zaległości finansowe z tytułu opłaty za karty Extranet lub błędy w formularzach. W związku z powyższym prosimy o niezwłoczne uregulowanie wymaganych płatności na konto firmy IT Sport (jak za Extranet) z zaznaczeniem jakich zawodników i formularzy dotyczy wpłata, oraz dokonanie korekty na formularzach. Jeżeli klub posiada nadpłatę prosimy o przesłanie stosownego pisma o przeksięgowanie. Termin załatwienia ustala się na dzień 30 maja 2011 roku. Zawodnikom i klubom, które nie rozliczą zaległości nie zostaną potwierdzone listy uprawnień i transfery.

Komunikat w sprawie weryfikacji Extranet