Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Informacja dla klubów

Polski Związek Piłki Nożnej informuje iż został uruchomiony moduł w systemie Extranet (system w którym prowadzone są: rejestracja i transfery zawodników, prowadzenie rozgrywek) dla Klubów.

Powyższy moduł pozwala klubom na:
- Kontaktowanie się z użytkownikami systemu (klubami, pracownikami związku),
- Współpraca z Opolskim Związkiem Piłki Nożnej w Opolu poprzez:
- Rejestrację i uprawnianie Zawodników (możliwość wykonania tych czynności w domu przez internet),
- Uzyskanie dostępu do sprawozdań z meczy (wprowadzane przez sędziów do systemu po odbytym spotkaniu),
- Dostęp do zawsze aktualnych spraw związanych z dyscypliną (kartki, kary),
- Możliwość stworzenia strony internetowej klubu, na której będą zawsze aktualne dane dotyczące wyników, kartek, terminarzy.
- Dostęp do faktur za: upranienia, transfery, karty Extranet, opłacone kary.

Po walnym

1. W dniu 04.05.2012 od godz. 17.00 do 20.40 w Nysie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Podokręgu Związku Piłki Nożnej w Nysie, w którym uczestniczyli delegaci z klubów i Gminnych Zrzeszeń LZS, oraz zaproszeni goście na czele z Prezesem OZPN Markiem Procyszynem.
2. Delegaci wybrali nowe władze Podokręgu na kadencję 2012 - 2016, oraz delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Opolskiego Związku Piłki Nożnej w Opolu, które odbędzie się w dniu 02.06.2012 r .w Prószkowie.
3. Prezesem Podokręgu Nysa został Piotr Janczar, do Zarządu wybrano: Mariana Czeczila , Radosława Napieracza, Zdzisława Piszczek, Daniela Polaka, Tomasza Tkacza, Józefa Woźniaka, Stanisława Zaczyka, Grzegorza Ziółkowskiego.
4. Delegaci dyskutowali o obecnej sytuacji klubów piłkarskich w Podokręgu Nysa, oraz problemach z jakimi spotykają się w bieżącej działalności.
Walne Zebranie przyjęło wnioski i uchwały do realizacji na Walne OZPN Opole.

Regulamin PP


Wydział Gier OZPN przedstawia zatwierdzony przez Zarząd OZPN w dn. 06.03.2012 r. Regulamin Rozgrywek Pucharu Polski Opolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2013/2014.

Regulamin PP na sezon 2013/2014


Informacja dla klubów


Polski Związek Piłki Nożnej informuje iż nastąpiła zmiana dotycząca rejestracji zawodników. Jak informowaliśmy wcześniej należy zaprzestać wpłat na konto IT Sport.
WPŁATĘ NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO:

POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ
UL. BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 R. 7,
02-366 WARSZAWA
KONTO BANKOWE DZ BANK POLSKA SA
NUMER: 47 1740 0006 0000 3000 00388441

Bardzo ważne aby wpłacający w tytule wpisał:
- w przypadku wpłaty za jeden formularz, należy wpisać unikalny Numer Formularza, który znajduje się na pierwszej stronie tego dokumentu,
- w przypadku zbiorczej wpłaty za więcej niż jeden formularz należy wpisać wszystkie numery formularzy za które jest wpłata.

Jednocześnie przypominamy o możliwości wypełniania formularzy rejestracyjnych bezpośrednio przez niezarejestrowanych do tej pory Zawodników na stronie internetowej www.zawodnicy.pzpn.pl. Dzięki takiemu rozwiązaniu pracownik ZPN nie musi już wpisywać ręcznie danych zawodnika do systemu Extranet, gdyż te dane znajdują się już w systemie i wystarczy je zaakceptować po dostarczeniu przez Klub orginału formularza rejestracyjnego. Co pozwoli skrócić czas rejestracji w Związku.

Na stronie internetowej www.zawodnicy.pzpn.pl swoje konta mogą zakładać również Zawodnicy zarejestrowani już w ZPN i posiadający numer identyfikacyjny. Polski Związek Piłki Nożnej we współpracy ze swoimi partnerami będzie przygotowywał dla tych Zawodników specjalne oferty marketingowe (np. zniżki w sklepach). Zarejestrowani Zawodnicy będą mieli również w przyszłości dostęp do statystyk i historii swoich występów na piłkarski boiskach.

Przypominamy również o tym że formularze należy składać dla zawodników którzy ukończyli 7 rok życia (opłata i zdjęcie nie jest pobierane). Opłata i zdjęcie są wymagane od zawodników którzy ukończyli 16 rok życia.

Zaproszenie dla kandydatów na sędziego piłki nożnej

Zarząd Kolegium Sędziów PPN Nysa zaprasza kandydatów na sędziego piłki nożnej. Kandydaci na sędziów muszą odznaczać się dobrą sprawnością fizyczną oraz mieć podstawową wiedzą na temat przepisów gry w piłkę nożną. Wymagania to ukończone 17 lat (osoby niepełnoletnie - pisemna zgoda rodziców), wykształcenie średnie (lub uczeń szkoły średniej), dobry stan zdrowia, oraz posiadanie dostępu do Internetu. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Przewodniczącym KS Władysławem Nowakiem tel. 692452857 lub zgłoszenie pisemne, które powinno zawierać: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, oraz adres e-mail kandydata dołączone w postaci załącznika. Zgłoszenia mailowe: podokreg.pilki.noznej.nysa@neostrada.pl.

Nowe przepisy dotyczące imprez masowych

W styczniu 2012 roku wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące imprez masowych. Do najważniejszych zmian należą m.in. możliwość przerwania imprezy masowej przez wojewodę, gdy jej dalszy przebieg zagraża zdrowiu lub życiu uczestników, rozszerzenie zakresu obowiązywania zakazu stadionowego również na mecze wyjazdowe oraz zaostrzenie sankcji karnych dla osób zagrażających bezpieczeństwu imprezy masowej.

Od 13 stycznia 2012 roku uprawnieni przedsiębiorcy, posiadający specjalne zezwolenia będą również mogli podczas imprez masowych sprzedawać i podawać napoje o niskiej zawartości alkoholu.
Przepisy te wynikają z ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U Nr 217, poz. 1280), która weszła w życie 12 listopada br. Nowelizację przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości. Projekt ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów 31 maja br., a 22 września br. nowelizację podpisał prezydent Bronisław Komorowski.

Piłkarska Polska

Mamy przyjemność poinformować o uruchomieniu przez Polski Związek Piłki Nożnej programu partnerskiego Piłkarska Polska. Wykonane prace stanowią kolejną część wdrożenia systemu Extranet PZPN.

Projekt Piłkarska Polska jest programem partnerskim skierowanym do całej społeczności piłkarskiej. Jego celem jest stworzenie mechanizmów komunikacji wewnątrz Związku, integracja środowiska oraz kolportaż wiedzy eksperckiej. Dodatkowo program posiada część komercyjną, w której wybrani partnerzy udostępniać będą swoje towary oraz usługi na preferencyjnych warunkach.

Ponieważ projekt Piłkarska Polska stanowi część systemu Extranet PZPN dodano do jego funkcjonalności możliwość samodzielnej rejestracji Zawodnika. Oznacza to, że poprzez stronę http://zawodnicy.pzpn.pl możliwe jest wypełnienie Formularza Rejestracyjnego Zawodnika, jego wydrukowanie a następnie, po poświadczeniu w klubie, dostarczenie do Związku Piłki Nożnej. W ten sposób wprowadzone dane są widoczne w systemie Extranet PZPN i podlegają jedynie weryfikacji Pracownika Związku. Dalsza ścieżka postępowania z Formularzem pozostaje bez zmian.

Jak wypełnić formularz rejestracyjny.
1. Zawodnik wchodzi nas stronę www.zawodnicy.pzpn.pl i klika „ZAREJESTRUJ”
2. Zawodnik wypełnia niezbędne dane, akceptuje regulamin i aktywuje swoje konto.
3. Zawodnik drukuje formularz Karty rejestracyjnej zawodnika i czytelnie podpisuje go / w przypadku zawodników niepełnoletnich Rodzice lub opiekunowie prawni /, a następnie przekazuje wraz ze zdjęciem upoważnionemu przedstawicielowi Klubu.
4. Upoważnieni przedstawiciele Klubu potwierdzają Kartę poprzez złożenie czytelnych podpisów i pieczęci Klubu.
5. Tak opracowany dokument Klub dostarcza do Wydziału Gier i Ewidencji w celu weryfikacji danych i nadania numeru ewidencyjnego w systemie Extranet.

Komunikaty

Komunikat Wydziału Gier

Komunikat Wydziału Gier w sprawie rozgrywek wiosna 2012 na szczeblu PPN Nysa.

1. Informujemy, że rozpoczęcie rozgrywek mistrzowskich na szczeblu PPN Nysa w rundzie wiosna 2012 planowane jest w klasie B na 25.03.2012 r.
2. Jeżeli warunki atmosferyczne pozwolą planowane jest rozegranie w terminie 18 marca 2012 jednej kolejki Pucharu Polski na szczeblu Podokręgu Nysa.
3. Rozpoczęcie rozgrywek młodzieżowych planowane jest w następujących klasach w terminach:
- klasa A juniorzy - 15 kwietnia 2012 r.
- juniorzy młodsi - 15 kwietnia 2012 r.
- trampkarze drużyny 11 osobowe – 15.04.2011 r.
- trampkarze „7” – 15.04.2012 r.
- młodzicy – 15.04.2012 r.
- orliki – 15.04.2012 r.
4. We wszystkich klasach rozgrywkowych termin 03.05.2012 i 07 czerwca 2012 r. jest planowany na zawody w terminarzu.
5. Prosimy kluby, które planują uroczystości jubileuszowe, festyny itp o złożenie wniosków pisemnych do Wydziału Gier w terminie do 20.grudnia 2011 w celu przygotowania terminarza. Przypominamy, że dwie ostatnie kolejki zawodów mistrzowskich w klasie rozgrywkowej odbywają się w tym samym terminie.

decyzje WG

Decyzja 41
Wydział Gier zweryfikował zawody klasy B seniorów z dnia 02.10.2011 LKS Plon Skoroszyce-LZS Wierzbno jako 3-0 v-o na niekorzyść LZS Wierzbno. Drużyna nie stawiła się na zawody.

Decyzja 42
Wydział Gier zweryfikował zawody klasy trampkarzy „7”z dnia 01.10.2011 LZS Pakosławice -LKS Biała Nyska jako 3-0 v-o na niekorzyść LKS Biała Nyska. Drużyna nie stawiła się na zawody.

Decyzja 43
Wydział Gier zweryfikował zawody klasy B seniorów z dnia 16.10.2011 LZS Frydrychów-LZS Dziewiętlice jako 3-0 v-o na niekorzyść LZS Frydrychów. Drużyna została zdekompletowana.

Decyzja 44
Wydział Gier zweryfikował zawody klasy B seniorów z dnia 23.10.2011 LZS Gryżów- LKS Atom II Grądy-Goświnowice jako 3-0 v-o na niekorzyść LKS Atom II Grądy-Goświnowice. Drużyna nie stawiła się na zawody.

Decyzja 45
Wydział Gier zweryfikował zawody klasy B seniorów z dnia 06.11.2011 LZS II Kałków-LZS Włodary-Węża jako 3-0 v-o na niekorzyść LZS II Kałków. W drużynie wystąpił zawodnik po 4 żółtej kartce.

Wyniki PP na szczeblu PPN NysaPuchar Polski na szczeblu PPN Nysa – edycja 2013-2014

13.11.11 12.00 LZS Łąka-Jodłów - Polonia Głuchołazy 3 - 4
13.11.11 12.00 Agro-Chmiel Ujeździec - Grom Mroczkowa 5 - 1
13.11.11 12.00 Rolnik Lasocice - LZS Koperniki-Morów 0 - 2

19.11.11 13.00 LZS Gryżów - LZS Niwnica-Konradowa – 4 - 3
19.11.11 13.00 Sudety Burgrabice - LZS Gierałcice – 1 - 7

Karty do odbioru

W siedzibie Podokręgu Piłki Nożnej w Nysie w godzinach otwarcia biura można odebrać karty Extranet:

1. LUKS Delta Bielice 1
2. LZS Frydrychów 1
3. LZS Gierałcice 5
4. LUKS Meteor Jasienica Dolna 7
5. LZS Kastor Jasienica Górna 5
6. LZS Ligota Wielka 2
7. LZS Makowice 2
8. LZS Agfa Prusinowice 1
9. LKS Rusocin 5
10. KS Sparta Paczków 1
11. LZS Sękowice 2
12. LZS Trzeboszowice 7
13. LZS Włodary-Węża 3
14. LZS Góral Sidzina 4
15. LZS Unia Reńs Wieś- Frączków 1
16. KKS Czarni Korfantów 1
17. KS Polonia Nysa 2

Film na 65-lecie OZPN

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia dokumentu pt. "„Sukcesy, problemy, wielkie zmiany. 65–lat Opolskiego Związku Piłki Nożnej".


KOMUNIKAT WYDZIAŁU GIER OZPN

Wykładnia do § 17 Regulaminu Rozgrywek

Do zakończenia Rozgrywek 2011/2012 zawodnikami uprawnionymi do udziału w zawodach są ci , którzy są umieszczeni na potwierdzonej liście uprawnionych do gry, legitymujący się kartą extranet , kartą starego typu lub dokument tożsamości. zapis ten jest tożsamy z § 9 pkt. 10 ZASAD PROWADZENIA ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH SENIORÓW III LIGI I NIŻSZYCH KLAS ROZGRYWKOWYCH ( Uchwała nr V /49 z dnia 05.04.2011 Zarządu PZPN W SPRAWIE PRZYJĘCIA ZASAD PROWADZENIA ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH SENIORÓW III LIGI I NIŻSZYCH KLAS ROZGRYWKOWYCH )

komunikat

Podokręg ZPN w Nysie przypomina wszystkim klubom, że od tego sezonu tj. 2011/2012 kluby mają obowiązek prowadzenia rejestru kartek oraz wnoszenia opłaty z tytułu żółtych kartek przed następnym meczem. Jeżeli klub nie opłaci żółtych kartek zawodnika, a zawodnik wystąpi w następnym meczu to zawody te zostaną zweryfikowane jako walkower.

decyzje WG

Decyzja 30
Wydział Gier wycofał z rozgrywek klasy B grupa II drużynę LZS Makowice. Drużyna LZS Makowice oddała 3 walkowery w sezonie 2011/2012.

Decyzja 31

Wydział Gier zweryfikował zawody klasy B seniorów z dnia 11.09.2011 LZS Frydrychów-LZS Czarnolas jako 3-0 v-o na niekorzyść LZS Frydrychów. Drużyna nie wstawiła się na zawody.

Decyzja 32
Wydział Gier zweryfikował zawody klasy młodzików z dnia 12.09.2011 KS Polonia Nysa- KS Sparta Paczków jako 3-0 v-o na niekorzyść KS Polonia Nysa. Drużyna nie wstawiła się na zawody.

Decyzja 33
Wydział Gier zweryfikował zawody klasy trampkarzy „11” z dnia 10.09.2011 MGKS Unia Głuchołazy-LZS Kałków jako 3-0 v-o na niekorzyść LZS Kałków . Drużyna nie wstawiła się na zawody.

Decyzja 34
Wydział Gier zweryfikował zawody klasy B seniorów z dnia 18.09.2011 KKS Czarni Korfantów-LZS Strażak Rzymiany jako 3-0 v-o na niekorzyść LZS Strażak Rzymiany . Drużyna nie wstawiła się na zawody.

Decyzja 35
Wydział Gier zweryfikował zawody klasy A juniorów z dnia 18.09.2011 LZS Włodary-Węża- LKS Ogrodnik Chróścina Nyska jako 3-0 v-o na niekorzyść LKS Ogrodnik Chróścina Nyska. Drużyna nie wstawiła się na zawody.

Decyzja 36
Wydział Gier zweryfikował zawody klasy A juniorów z dnia 18.09.2011 LZS Siestrzechowice-LZS Trzeboszowice jako 3-0 v-o na niekorzyść LZS Siestrzechowice. Drużyna nie wstawiła się na zawody.

Decyzja 37
Wydział Gier zweryfikował zawody klasy trampkarzy „7” z dnia 17.09.2011 KKS Czarni Korfantów-LZS Kępnica jako 3-0 v-o na niekorzyść LZS Kępnica. Drużyna nie wstawiła się na zawody.

Decyzja 38

Wydział Gier zweryfikował zawody klasy B seniorów z dnia 25.09.2011 LZS Karłowice Wielkie-LZS Strażak Rzymiany jako 3-0 v-o na niekorzyść LZS Strażak Rzymiany. Drużyna nie wstawiła się na zawody.

Decyzja 39
Wydział Gier zweryfikował zawody klasy trampkarze „11” z dnia 24.09.2011 KS Sparta Paczków- MGKS Unia Głuchołazy jako 3-0 v-o na niekorzyść MGKS Unia Głuchołazy. Drużyna nie wstawiła się na zawody.

Decyzja 40

Wydział Gier wycofał z rozgrywek klasy B grupa III drużynę LZS Strażak Rzymiany. Drużyna LZS Strażak Rzymiany oddała 3 walkowery w sezonie 2011/2012.

Komunikat nr 1 Jesień 2011

Wygenerowano w sekund: 0.03
2,952,829 Unikalnych wizyt