Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Klasa B seniorów

Wyniki klasa B powiat nyski 19-20.2020 r.

LUKS Delta Bielice – LZS Maciejowice 7-3
LZS Goworowice – LZS II Orzeł Reńska Wieś 2 - 0
LZS Jędrzychów – LZS Spartan Wójtowice 3-1
KGKS Krasna Góra – LKS II Atom Grądy – Malerzowice 2-2
LZS Buków - LZS Niwnica Konradowa - 4-4
LZS Siestrzechowice – LZS Agro Chmiel Ujeździec 2-3
LZS Meteor Jasienica Dolna – LZS Gościce 1-1
LZS Śliwice – LKS Biała Nysa 3 - 3
LZS Włodary Węża – LZS Złoty Pot Jarnołtówek 2 - 0
LUKS Polonia Pogórze – Fortuna II Głogówek 2-5
LZS Stare Kotkowice – LZS Przechód 2-2
Pauza – Czarni II Otmuchów
Pauza – LKS Ogrodnik Chróścina Nysa

Wyniki powiat nyski klasa B 12-12.09.2020.

Wyniki klasa B powiat nyski 12-12.09.2020.

LKS Orzeł II Reńska Wieś – LUKS Delta Bielice 2 – 2
LKS Ogrodnik Chróścina Nyska – LZS Goworowice 3-0
LZS Maciejowice – Czarni II Otmuchów – Wójcice 2-5
LKS II Atom Grądy Malerzowice Małe – LZS Jędrzychów 1-4
Pauza – KGKS Krasna Góra
LZS Złoty Potok – Jarnołtówek – LZS Śliwice 2-0
LZS Gościce – LZS Buków 2-0
LZS Niwnica – Konradowa – LZS Agro Chmiel Ujeździec 4-3
LZS Włodary Węża – LZS Siestrzechowice 5-2
Pauza - LZS Meteor Jasienica Dolna
Pauza – LKS Biała Nyska
LZS Przechód – LUKS Polonia Pogórze Łącznik 5-2

Wyniki lasa B seniorów powiat nyski/

Klasa B seniorów 05-06.09.2020 - powiat nyski.

LUKS Delta Bielice – Ogrodnik Chróścina Nyska 3-1
Pauza - LZS Maciejowice
LZS Jędrzychów – KGKS Krasna Góra 5-0
LZS Gaworowice – LZS Smartan Wójtowice 5-4
Czarni II Otmuchów – LKS II Orzeł Reńska Wieś 10 – 0
LZS Agro Chmiel Ujeździec – LZS Gościce 0-1
LZS Buków – Pauza
LZS Śliwice – LZS Włodary – Węża 1 – 7
LUS Jasienica Dolna – LKS Biała Nyska 1 - 0
LZS Siestrzechowice – LZS Niwnica – Konradowa 1 - 3
Pauza – LZS Złoty Potok Jarnołtówek
LZS Czyżowice – LZS Przechód 3 - 2

Komunikat z rozgrywek sparingowych i turnieju finałowego .

Komunikat nr 7 z rozgrywek piłki nożnej w powiecie Nyskim – Nysa 2020 r.

Rozgrywki Ligi w Piłce Nożnej „Nysa 2020” organizowane są przez uczestników turnieju. Obsługę logistyczną zapewnia Piotr Janczar, Mieczysław Białkowski, Bronisław Ruszel, Tadeusz Wiśniewski i Gminne Związek LZS Nysa, opłaty za sędziowanie zawodów rozliczane są przez Opolski Związek Piki Nożnej w Opolu.

1.Awans do turnieju finałowego uzyskały drużyny które wygrały grupy i są organizatorami: LZS Koperniki - Morów, LKS Biała Nyska, LZS Kałów. Gospodarzem turnieju jest LZS Koperniki – Morów, który bardzo dobreze wypełnił swoje obowiązki.
2.Turniej finałowy został rozegrany w dniu 25.07.2020 od godz.16.00 na boisku w Kopernikach.
3. Kierownikiem turnieju był Mieczysław Białkowski, sekretariat prowadził Bronisław Ruszel.
4. Zawody sędziowali: Ryszard Wawro, Tomasz Dąbrowski, Daniel Jaminski.
3. Najlepsza LZS Kałków drużyna otrzymała puchar uczestnicy finału dyplomy.

Wyniki rozgrywek turnieju finałowego:

16.00 – I mecz: LKS Koperniki – Morów – LKS Biała Nyska 3-0
17.15 – II mecz: LZS Kałków – LKS Biała Nyska 2-0
18.20 – III mecz: LKS Koperniki – Morów – LZS Kałków 0-2
19.20 – Zakończenie turnieju finałowego

Końcowa kolejność zawodów:

1 miejsce LZS Kałków 2 mecze; 6 punktów; bramki 4-0
2 miejsce LKS Koperniki – Morów 2 mecze; 3 punkty; bramki 3-2
3 miejsce LKS Biała Nyska 2 mecze; 0 punktów; bramki 0-5

REGULAMIN TURNIEJU FINAŁOWEGO LIGI W PIŁKI NOŻNEJ „NYSA 2020”w KOPERNIKACH W DNIU 25.07.2020 r.

& 1.
Turniej finałowy rozgrywek Ligi w Piłce Nożnej „Nysa 2020” organizowane są przez LKS Koperniki – Morów; LKS Biała Nyska, LZS Kałków w dniu 25.07.2020 (sobota). Gospodarzem zawodów jest LKS Koperniki – Morów. Obsługę logistyczną zapewnia Piotr Janczar, Mieczysław Białkowski – kierownik turnieju, Bronisław Ruszel, Tadeusz Wisniewski i Gminne Związek LZS Nysa, opłaty za sędziowanie zawodów rozliczane będą przez Opolski Związek Piki Nożnej w Opolu. Podczas rozgrywek uczestnicy mają obowiązek przestrzegania rozporządzania Głównego Inspektora Sanitarnego określające ramowe wytyczne sanitarne w zakresie sportu, zgodnie z którymi: podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator wydarzenia sportowego lub organizator zajęć sportowych weryfikuje liczbę osób. określony w rozporządzeniu limit określa dopuszczalną liczbę uczestników całego meczu, tj. 150 uczestników, przy czym nie odnosi się do osób obsługujących turniej. Na zawodach mogą uczestniczyć kibice w ilości po 50 kibiców dla każdej drużyny uczestniczącej w turnieju finałowym. Kibice mają obowiązek posiadania maseczek i zakrywania ust i nosa na obiekcie oraz zachowania odległości 1,5m pomiędzy sobą. Zgodnie z rozporządzeniem drużyny uczestniczące w turnieju mają obowiązek zapewnienia środków do dezynfekcji, gospodarz obiektu jest zobowiązany do dezynfekcji szatni i węzłów sanitarnych. Ponadto ma w obowiązku zapewnić środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego. Uczestnicy cały czas muszą dezynfekować ręce po wejściu na obiekt i kiedy będą z niego schodzili. Cały czas musi być utrzymana 15-minutowa przerwa pomiędzy grupami treningowym. Na ławce rezerwowych wszystkie osoby mają obowiązek zakryć usta i nos. (załącznik1)

& 2.
Celem rozgrywek jest przygotowanie drużyn do rozgrywek mistrzowskich, podniesienie poziomu wyszkolenia przed sezonem piłkarskim 2020/2021 r.
W rozgrywkach mogą brać:
a) Kluby sportowe posiadające status stowarzyszenia.
b) Inne osoby/ stowarzyszenia prowadzące działalność w sporcie piłki nożnej.

& 3.
Rozgrywki prowadzone są na podstawie niniejszego regulaminu w terminach ustalonych przez z uczestnikami turnieju w oparciu o przepisy gry w piłkę nożną. Drużyny zgłoszone do rozgrywek pisemnie na każdych zawodach wypełniają listę zawodników potwierdzają ich ubezpieczenie i stan zdrowia umożliwiający udział w zawodach oraz wszyscy uczestnicy zawodów wypełniają oświadczenie o nie przebywaniu na kwarantannie w związku z zagrożeniem Cowid-19 zawodnika i osób z którymi się kontaktuje. (załącznik 2 i 3) Pełna dokumentacja, stanowi załącznik do niniejszego regulaminu rozgrywek i zostanie przesłana do zainteresowanych drużyn. Udział w turnieju finałowym jest bezpłatny kluby ponoszą koszty 1 sędziego brutto 90 zł plus 10 zł koszty administracyjne obsługi delegacji. Organizatorami turnieju są drużyny w nim uczestniczące tj. LKS Koperniki – Morów, LKS Biała Nyska, LZS Kałków które odpowiadają za przestrzeganie wszystkich rozporządzeń w zakresie aktywności sportowej czyli dezynfekcja, ilość osób na obiekcie, i nie wpuszczanie kibiców. Zalecamy, aby drużyny gości i sędziowie przyjeżdżali przebrani na zawody. Kluby mają obowiązek stosowania podczas zawodów podstawowych zalecenia dla organizatorów i uczestników zawodów zgodnie z załącznikiem nr.1 do niniejszego regulaminu.

& 4.
Uczestnikiem zawodów mogą być zawodnicy zgłoszeni klubie sportowym lub osoby których drużyna została zgłoszona do turnieju, które w dniu meczu posiadają kartę zawodnika w klubie piłkarskim zgłoszonym do turnieju, lub dokument tożsamości dla drużyn których zawodnicy nie są zgłoszeni w klubie, aktualną kartę zdrowia, lub listę zbiorczą potwierdzoną przez lekarza o braku przeciwwskazań do udziału w turnieju, lub złoży oświadczenie (załącznik 2 i 3) do obsługi logistycznej , że jest zdrowy i może uczestniczyć w turnieju, oraz jest ubezpieczony na czas trwania turnieju, nie przebywa na kwarantannie i nie miał kontaktu z osobami przebywającymi na kwarantannie w związku z epidemią koronawirusa Covid-19. Kluby piłkarskie organizujące turniej yrażają zgodę na udział zawodników nie posiadających karty zawodniczej w klubie zgłoszonym do rozgrywek potwierdzonych na listę do udziału w turnieju przez organizatora. Zawodnicy którzy mają inną przynależność klubową, winni posiadać zgodę z klubu macierzystego i dokument tożsamości. Zawodnik testowany ma obowiązek posiadać ubezpieczenie na czas turnieju i aktualne badania lekarskie jednocześnie składa oświadczenie, że jest ubezpieczony i zdrowy i może uczestniczyć w turnieju oraz nie przebywa na kwarantannie i nie miał kontaktu z osobami przebywającymi na kwarantannie w związku z epidemią koronawirusa Covid-19. Oświadczenia oprócz zawodnika podpisuje kierownik drużyny przed turniejem finałowym. Jeżeli zawodnicy testowani występują w różnych klubach lub nie są należy sporządzić oddzielne listy dla każdego klubu. Zawodnik który ukończył 15 lat i bierze udział w turnieju musi posiadać pisemne zaświadczenie lekarza sportowego o braku przeciwwskazań do udziału w turnieju i pozostałe oświadczenia jw.

& 5.
Klub sportowy przed meczem w turnieju przedkłada sędziemu zawodów listę zawodników zgłoszonych do turnieju która zawiera: nazwisko i imię, numer pesel zawodnika oraz oświadczenia zawodnika, że nie przebywa na kwarantannie i nie miał kontaktu z osobami przebywającymi na kwarantannie (na każde zawody osobne indywidualne oświadczenie) w związku z epidemią koronawirusa Covid-19. Wiarygodność danych potwierdza kierownik drużyny. Zawodnicy wpisani do protokołu zawodów musza posiadać aktualne badania lekarskie, potwierdzone na karcie zdrowia zawodnika, lub jak w par.4. W zawodach uczestniczy na boisku 11 zawodników 10 +1, każda drużyna klubowa może zgłosić do udziału w turnieju dowolną ilość zawodników wg wymagań jak w par.4. Obowiązują zmiany zwrotne. Drużyny wypełniają sprawozdanie meczowe goście gospodarze, obowiązek dostarczenia części wspólnej sprawozdania do wypełnienia przez sędziego i podpisania przez kierowników drużyn ma gospodarz zawodów w jednym egzemplarzu. Dokumentację meczową kierownicy drużyn muszą posiadać przez cały czas turnieju. Zawodnicy i inne osoby przebywające na ławce rezerwowych mają obowiązek przebywania w maseczkach zakrywających usta i nos. Kierownik drużyny ma obowiązek posiadania środków do dezynfekcji dla zawodników w takiej ilości aby prowadzić dezynfekcję przed w czasie i po zawodach uczestników zawodów. Zabrania się używania wspólnych napojów, ręczników środków czystości, koszulek i spodenek getrów, ochraniaczy. Kolory koszulek: LKS Koperniki – Morów – zielone, LKS Biała Nyska – niebieskie, LZS Kałów – białe.
Zalecamy, aby na rozgrzewce zachować odległości pomiędzy trenującymi minimum 1,5 metra. Drużyna na zawody ma obowiązek posiadać dwa komplety koszulek lub jeden komplet koszulek i komplet kamizelek oraz dwóch porządkowych (w maseczkach) na czas rozgrywania zawodów. Każdy zawodnik uczestniczący w turnieju na żądanie sędziego, kierownika drużyny przeciwnej lub organizatora ma obowiązek okazać swój dokument tożsamości.

& 6.
Sędziów do prowadzenia zawodów wyznacza Kolegium Sędziów Opolskiego Związku Piłki Nożnej. Ryczałt sędziowski wynosi 90 zł brutto plus 10 zł koszty obsługi OZPN Opole. Dokumentację meczową listy oświadczenia zawodników i sprawozdanie z zawodów po ich zakończeniu zabiera kierownik turnieju. Po zakończeniu rozgrywek dokumentacja turnieju zostanie przekazana przez sędziów do obsługi logistycznej w celu archiwizacji.(załącznik2 i 3)

& 7
Zawody rozgrywane są w jednej grupie finałowej i odbywają się systemem każdy z każdym. Gry mistrzowskie punktuje się następująco:
a) za zwycięstwo drużyna otrzymuje - 3 punkty
b) za przegrany mecz - 0 punktów.
Każde zawody muszą zostać rozstrzygnięte. Jeżeli zawody nie zostaną rozstrzygnięte w czasie gry następuje seria po 3 rzuty karne, jeżeli nie rozstrzygną kolejne do skutku.

& 8.
W turnieju kolejność zespołów w tabeli ustala się wg ilości zdobytych punktów. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn o zajętym miejscu decydują:
1) Przy dwóch zespołach:
a) ilość zdobytych punktów w spotkaniach miedzy tymi drużynami w turnieju finałowym;
b) przy równej ilości punktów, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego turnieju finałowego.
c) przy dalszej równości, większa ilość bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach całego turnieju bez uwzględnienia rzutów karnych.
Przy więcej niż dwóch drużynach przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań.

& 9.
Protesty i odwołania dotyczące organizacji i przebiegu turnieju mogą być wnoszone przez kierownika drużyny do Kierownika Turnieju, przed w czasie i po zawodach wpisane do sprawozdania z meczu. Decyzje podjęte przez obsługę logistyczną bezpośrednio po zawodach są ostateczne i nie podlegają żadnemu odwołaniu.

& 10.
Kluby i drużyny uczestniczące w turnieju finałowym, zobowiązane są wnieść opłatę za sędziowanie zawodów zgodnie z rachunkiem otrzymanym z Opolskiego Związku Piłki Nożnej w Opolu. Termin wpłaty i numer konta zostanie podana w nocie obciążeniowej OZPN, skierowana do każdego uczestnika turnieju.

& 11
Czas trwania meczu 2 x 20 minut z przerwą 10 minut.

& 12.
Jeżeli wystąpią okoliczności w których drużyna nie dojedzie na turniej finałowy ponosi koszty sędziowania zawodów. Wyjątkiem są okoliczności kiedy drużyna zawiadomi 2 dni przed terminem zawodów gospodarza i obsługę logistyczną o ważnych przyczynach uniemożliwiających udział w zawodach. Ze względu na zmieniające się warunki atmosferyczne w dniu meczu sędzia zawodów podejmuje decyzją czy zawody zostaną rozegrane. Jeżeli zawody nie zostaną rozegrane sędzia otrzymuje ryczałt w wysokości połowy ustalonej kwoty tj. 45 zł brutto, koszty administracyjne nie ulegają zmianie i wynoszą 10 zł.

& 13.
Organizator turnieju nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe przed zawodami, w czasie ich trwania, i po zawodach zakażeniem koronawirusem Covid - 19. Kluby i drużyny powinny ubezpieczyć swoich zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków i w czasie turnieju posiadać obsługę medyczną i apteczkę pierwszej pomocy oraz środki do dezynfekcji i ochrony osobistej maseczki oraz nie zezwolić na udział zawodnikom przebywającym na kwarantannie oraz posiadającym kontaktu z osobami przebywającymi na kwarantannie w związku z epidemią koronawirusa Covid-19

& 14
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz rozstrzygnięcia wszystkich spraw nie ujętych w regulaminie przysługuje obsłudze logistycznej. Regulamin wchodzi w życie z po zakończeniu rozgrywek w grupach 20.07.2020 i obowiązuje na czas jego trwania tj. do 25.07.2020 r..

Komunikat nr 6 z rozgrywek piłki nożnej w powiecie Nyskim – Nysa 2020 r.

Rozgrywki Ligi w Piłce Nożnej „Nysa 2020” organizowane są przez uczestników turnieju. Obsługę logistyczną zapewnia Piotr Janczar, Mieczysław Białkowski, Bronisław Ruszel, Tadeusz Wisniewski i Gminne Związek LZS Nysa, opłaty za sędziowanie zawodów rozliczane są przez Opolski Związek Piki Nożnej w Opolu. Podczas rozgrywek uczestnicy mają obowiązek przestrzegania rozporządzania Głównego Inspektora Sanitarnego określające ramowe wytyczne sanitarne w zakresie sportu.

Wyniki rozgrywek 4 kolejka grupa I

19.07.2020 niedziela godz.16.00
Lp. Gospodarze Goście
13 LZS Spartan Wójtowice * LZS Podzamcze Nysa 0-3 vo
14 LZS Kępnica * LZS Maciejowice 3-0 vo
15 LZS Jędrzychów * LZS Koperniki –Morów 2-2

Tabela rozgrywkowa grupa I po V kolejce.

Lp. Nazwa drużyny Ilość meczy Punkty Bramki
1 LZS Koperniki – Morów 5 13 15-5
2 LZS Jędrzychów 5 8 19-8
3 LZS Kępnica 5 8 11-5
4 Podzamcze Nysa 5 7 17-13
5 LZS Maciejowice 5 6 10-18
6 LZS Spartan Wójtowice 5 0 1-24

Wyniki rozgrywek 3 kolejka grupa II

19.07.2020 niedziela godz.16.00
Lp. Gospodarze Goście Wynik
13 LZS Goworowice * LZS Gościce 3-2
14 LKS Biała Nyska * LZS Niwnica Konradowa 2-0
15 GLKS Kamiennik * Pauza x

Tabela rozgrywkowa grupa 2 po IV kolejce.

Lp. Nazwa drużyny Ilość meczy Punkty Bramki
1 LKS Biała Nyska 3 9 14-5
2 LZS Goworowice 4 9 17-14
3 LZS Gościce 4 4 10-13
4 GLKS Kamiennik 3 3 7-10
5 LZS Niwnica – Konradowa 4 1 8-14


Wyniki rozgrywek 3 kolejka grupa III

19.07.2020 niedziela godz.16.00
Lp. Gospodarze Goście Wynik
13 LZS Siestrzechowice * LZS Sękowice 17-2
14 LZS Kałków * LZS Rolnik Lasocice 7-0
15 LKS Ogrodnik Chróścina Nyska * LZS Buków 5-1

Tabela rozgrywkowa grupa 3 po IV kolejce.

Lp. Nazwa drużyny Ilość meczy Punkty Bramki
1 LZS Kałków 5 15 26-3
2 LKS Ogrodnik Chróścina Nysa 5 12 27-7
3 LZS Siestrzechowice 5 7 21-21
4 LZS Buków 5 6 17-13
5 LZS Rolnik Lasocice 5 4 8-17
6 LZS Sękowice 5 0 7-45

Informacja w sprawie turnieju finałowego.

1.Awans do turnieju finałowego uzyskały drużyny które wygrały grupy i są organizatorami: LZS Koperniki - Morów, LKS Biała Nyska, LZS Kałów. Gospodarzem turnieju jest LZS Koperniki – Morów.

2.Turniej finałowy zostanie rozegrany w dniu 25.07.2020 od godz.16.00 na boisku w Kopernikach.

3.Czas trwania zawodów 2 x 20 minut z przerwą 10 minut. Jeżeli zawody nie zostaną rozstrzygnięte w czasie gry następuje seria po 3 rzuty karne, jeżeli nie rozstrzygną kolejne do skutku.

4.Każda drużyna może posiadać maksymalnie po 50 kibiców którzy na zawodach mają obowiązek posiadania maseczek do zakrywania ust i nosa i zachowania odległości 1,5 metra od siebie. Maksymalna liczba kibiców na obiekcie 150 osób. Obowiązek kontroli zapewnia gospodarz obiektu LZS Koperniki – Morów. Kibice bez maseczki nie zostaną wpuszczeni na obiekt sportowy.

5.Najlepsza drużyna otrzyma puchar, pozostałe dyplomy.

6. Zgodnie z rozporządzeniem gospodarz obiektu jest zobowiązany do dezynfekcji szatni i węzłów sanitarnych. Ponadto ma w obowiązku zapewnić środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego. Uczestnicy cały czas muszą dezynfekować ręce po wejściu na obiekt i kiedy będą z niego schodzili. Cały czas musi być utrzymana 15-minutowa przerwa pomiędzy zawodami. Na ławce rezerwowych wszystkie osoby mają obowiązek zakryć usta i nos.

7. Zawody sędziuje 3 sędziów. Drużyny uczestniczące w turnieju finałowym ponoszą koszty ryczałtu sędziowskiego w wysokości 90 zł brutto plus 10 zł koszty obsługi OZPN Opole.

8.Na zawody drużyny przyjeżdżają przebrane i zaleca się aby nie korzystali z szatni. Ponadto mają w obowiązku zapewnić środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego dla swojej drużyny. Uczestnicy cały czas muszą dezynfekować ręce po wejściu na obiekt i kiedy będą z niego schodzili.

9. Kolory koszulek: LKS Koperniki – Morów – zielone, LKS Biała Nyska – niebieskie, LZS Kałów – białe.

10. Jeżeli wystąpią trudne warunki atmosferyczne turniej zostanie odwołany.

11. Harmonogram turnieju przedstawia się następująco:

15.40 – zbiórka kierowników z dokumentacją drużyn przed szatnią w Kopernikach obowiązują maseczki zakrywające usta i nos.

15.45 – Weryfikacja dokumentacji drużyn kierownik drużyny plus sędzia w następującej kolejności: LZS Koperniki; LZS Kałków; LKS Biała Nyska.

16.00 – I mecz: LKS Koperniki – Morów – LKS Biała Nyska

17.15 – II mecz: LZS Kałków – LKS Biała Nyska

18.20 – III mecz: LKS Koperniki – Morów – LZS Kałków

19.20 – Zakończenie turnieju finałowego

Komunikat sparingi czerwiec lipiec w powiecie nyskim

Bieżące informacje w sprawie organizacji zawodów sparingowych piłki nożnej w powiecie nyskim

Komunikat nr 5 z rozgrywek piłki nożnej w powiecie Nyskim – Nysa 2020 r.

Rozgrywki Ligi w Piłce Nożnej „Nysa 2020” organizowane są przez uczestników turnieju. Obsługę logistyczną zapewnia Piotr Janczar, Mieczysław Białkowski, Bronisław Ruszel, Tadeusz Wisniewski i Gminne Związek LZS Nysa, opłaty za sędziowanie zawodów rozliczane są przez Opolski Związek Piki Nożnej w Opolu. Podczas rozgrywek uczestnicy mają obowiązek przestrzegania rozporządzania Głównego Inspektora Sanitarnego określające ramowe wytyczne sanitarne w zakresie sportu,

Wyniki rozgrywek projekt grupa I

12.07.2020 niedziela godz.16.00
Lp. Gospodarze Goście Wynik
10 LZS Podzamcze Nysa * LZS Jędrzychów 1-4
11 LZS Koperniki –Morów * LZS Kępnica 1-0
12 LZS Maciejowice * LZS Spartan Wójtowice 3-0 vo

Tabela rozgrywkowa grupa I po IV kolejce.

Lp. Nazwa drużyny Ilość meczy Punkty Bramki
1 LZS Koperniki – Morów 4 12 14-4
2 LZS Jędrzychów 4 7 18-7
3 LZS Maciejowice 4 6 10-15
4 LZS Kępnica 4 5 8-5
5 Podzamcze Nysa 4 4 14-13
6 LZS Spartan Wójtowice 4 0 1-21

Wyniki rozgrywek projekt grupa II
12.07.2020 niedziela godz.16.00
Lp. Gospodarze Goście Wynik
10 LZS Niwnica Konradowa * LZS Goworowice 3-6
11 LZS Gościce * GLKS Kamiennik 2-1
12 LKS Biała Nyska * Pauza X

Tabela rozgrywkowa grupa II po III kolejce.

Lp. Nazwa drużyny Ilość meczy Punkty Bramki
1 LKS Biała Nyska 2 6 12-5
2 LZS Goworowice 3 6 14-12
3 LZS Gościce 3 4 8-10
4 GLKS Kamiennik 3 3 7-10
5 LZS Niwnica – Konradowa 3 1 8-12

Wyniki rozgrywek projekt grupa III

12.07.2020 niedziela godz.16.00
Lp. Gospodarze Goście Wynik
10 LZS Sękowice * LKS Ogrodnik Chróścina Nyska 2-10
11 LZS Buków * LZS Kałków 11.07g.17.00 1-3
12 LZS Rolnik Lasocice * LZS Siestrzechowice 1-1

Tabela rozgrywkowa grupa 3 po III kolejce.

Lp. Nazwa drużyny Ilość meczy Punkty Bramki
1 LZS Kałków 4 12 19-3
2 LZS Buków 4 6 16-8
3 LKS Ogrodnik Chróścina Nysa 4 9 22-6
4 LZS Rolnik Lasocice 4 4 8-10
5 LZS Siestrzechowice 4 4 4-19
6 LZS Sękowice 4 0 5-28

Informujemy, że zawody pomiędzy: LZS Buków * LZS Kałków zostaną rozegrane w dniu 11.07.2020 - sobota godz.17.00. wynik zawodów 1 - 3

Komunikat nr 4 z rozgrywek piłki nożnej w powiecie Nyskim – Nysa 2020 r.

Rozgrywki Ligi w Piłce Nożnej „Nysa 2020” organizowane są przez uczestników turnieju.

Obsługę logistyczną zapewnia Piotr Janczar, Mieczysław Białkowski, Bronisław Ruszel, Tadeusz Wisniewski i Gminne Związek LZS Nysa, opłaty za sędziowanie zawodów rozliczane są przez Opolski Związek Piki Nożnej w Opolu. Podczas rozgrywek uczestnicy mają obowiązek przestrzegania rozporządzania Głównego Inspektora Sanitarnego określające ramowe wytyczne sanitarne w zakresie sportu,

Wyniki rozgrywek projekt grupa I

05.07.2020 niedziela godz.16.00
Lp. Gospodarze Goście Wynik
7 LZS Maciejowice * LZS Podzamcze Nysa 2-7
8 LZS Spartan Wójtowice * LZS Koperniki -Morów 0-3 vo
9 LZS Kępnica * LZS Jędrzychów 04.07.20 1-1

Tabela rozgrywkowa grupa 1 po III kolejce.

Lp. Nazwa drużyny Ilość meczy Punkty Bramki
1 LZS Koperniki - Morów 3 9 13-4
2 LZS Kępnica 3 5 8-4
3 LZS Jędrzychów 3 4 14-6
4 Podzamcze Nysa 3 4 13-9
5 LZS Maciejowice 3 3 7-15
6 LZS Spartan Wójtowice 3 0 1-18

Wyniki rozgrywek projekt grupa II

05.07.2020 niedziela godz.16.00

Lp. Gospodarze Goście Wynik
7 GLKS Kamiennik * LZS Niwnica Konradowa 3-2
8 LZS Goworowice * LKS Biała Nyska 2-6
9 LZS Gościce * Pauza x

Tabela rozgrywkowa grupa 2 po III kolejce.

Lp. Nazwa drużyny Ilość meczy Punkty Bramki
1 LKS Biała Nyska 2 6 12-5
2 LZS Goworowice 2 3 8-9
3 GLKS Kamiennik 2 3 6-8
4 LZS Niwnica - Konradowa 2 1 5-6
5 LZS Gościce 2 1 6-9

Wyniki rozgrywek projekt grupa III

05.07.2020 niedziela godz.16.00

Lp. Gospodarze Goście Wynik
7 LZS Rolnik Lasocice * LZS Sękowice 3-0 vo
8 LZS Siestrzechowice * LZS Buków 1-0
9 LZS Kałków * LKS Ogrodnik Chróścina Nyska godz.17.00 1-0

Tabela rozgrywkowa grupa 3 po III kolejce.

Lp. Nazwa drużyny Ilość meczy Punkty Bramki
1 LZS Kałków 3 9 16-2
2 LZS Buków 3 6 15-5
3 LKS Ogrodnik Chróścina Nysa 3 6 12-4
4 LZS Rolnik Lasocice 3 3 7-9
5 LZS Siestrzechowice 3 3 3-18
6 LZS Sękowice 3 0 3-18


Zmiana terminu zawodów:

Grupa I

LZS Kępnica * LZS Jędrzychów - zawody zostana rozegrane w sobotę w dniu 04.07.2020 o godz.16.00
wynik 1 - 1

Grupa III

LZS Kałków * LKS Ogrodnik Chróścina Nyska - zmiana godziny zawodów rozpoczęcie godz.17.00.
1-0

Informuję, że z turnieju z dniem 29.06.2020 z rozgrywek wycofała się drużyna LZS Sparta Wójtowice, n/w zawody nie zostaną rozegrane.

05.07.2020 niedziela godz.16.00
8 LZS Spartan Wójtowice * LZS Koperniki -Morów 0 -3 vo
12.07.2020 niedziela godz.16.00
12 LZS Maciejowice * LZS Spartan Wójtowice 3-0 vo
19.07.2020 niedziela godz.16.00
13 LZS Spartan Wójtowice * LZS Podzamcze Nysa 0 - 3 vo

19.07.2020 mecz dodatkowy w związku z wycofaniem LZS Spartan Wójtowice:
LZS Podzamcze Nysa - GLKS Kamiennik

Komunikat nr 2 z rozgrywek piłki nożnej w powiecie Nyskim – Nysa 2020 r. z dnia 27-28.06.2020r.

Rozgrywki Ligi w Piłce Nożnej „Nysa 2020” organizowane są przez uczestników turnieju. Obsługę logistyczną zapewnia Piotr Janczar, Mieczysław Białkowski, Bronisław Ruszel, Tadeusz Wisniewski i Gminne Związek LZS Nysa, opłaty za sędziowanie zawodów rozliczane będą przez Opolski Związek Piki Nożnej w Opolu. Podczas rozgrywek uczestnicy mają obowiązek przestrzegania rozporządzania Głównego Inspektora Sanitarnego określające ramowe wytyczne sanitarne w zakresie sportu,

Wyniki rozgrywek projekt grupa I

28.06.2020 niedziela godz.16.00
Lp. Gospodarze Goście Wynik
4 LZS Podzamcze Nysa * LZS Kępnica 27.06.20 g.16.00 3-3
5 LZS Jędrzychów * LZS Spartan Wójtowice 11-1
6 LZS Koperniki -Morów * LZS Maciejowice 6-1

Tabela rozgrywkowa grupa 1 po II kolejce.

Lp. Nazwa drużyny Ilość meczy Punkty Bramki
1 LZS Koperniki - Morów 2 6 10-4
2 LZS Kępnica 2 4 7-3
3 LZS Maciejowice 2 3 5-8
4 LZS Jędrzychów 2 3 13-5
5 Podzamcze Nysa 2 1 6-7
6 LZS Spartan Wójtowice 2 0 1-15

Wyniki rozgrywek projekt grupa II

28.06.2020 niedziela godz.16.00
Lp. Gospodarze Goście Wynik
4 LKS Biała Nyska * GLKS Kamiennik odwołany
5 LZS Niwnica Konradowa * LZS Gościce 3-3
6 LZS Goworowice * Pauza x

Tabela rozgrywkowa grupa 2 po II kolejce.

Lp. Nazwa drużyny Ilość meczy Punkty Bramki
1 LKS Biała Nyska 1 3 6-3
1 LZS Goworowice 1 3 6-3
3 LZS Niwnica - Konradowa 1 1 3-3
4 LZS Gościce 2 1 6-9
5 GLKS Kamiennik 1 0 3-6

Wyniki rozgrywek projekt grupa III

28.06.2020 niedziela godz.16.00
Lp. Gospodarze Goście Wynik
4 LZS Sękowice * LZS Kałków 2-6
5 LKS Ogrodnik Chróścina Nyska * LZS Siestrzechowice 9-2
6 LZS Buków * LZS Rolnik Lasocice 6-3

Tabela rozgrywkowa grupa 3 po II kolejce.

Lp. Nazwa drużyny Ilość meczy Punkty Bramki
1 LZS Kałków 2 6 15-2
2 LZS Buków 2 6 15-4
3 LKS Ogrodnik Chróścina Nysa 2 6 12-3
4 LZS Rolnik Lasocice 2 0 4-9
5 LZS Sękowice 2 0 3-15
6 LZS Siestrzechowice 2 0 2-18

Komunikat nr 1 z rozgrywek piłki nożnej w powiecie Nyskim – Nysa 2020 r.

Rozgrywki Ligi w Piłce Nożnej „Nysa 2020” nizowane są przez uczestników turnieju. Obsługę logistyczną zapewnia Piotr Janczar, Mieczysław Białkowski, Bronisław Ruszel, Tadeusz Wisniewski i Gminne Związek LZS Nysa, opłaty za sędziowanie zawodów rozliczane będą przez Opolski Związek Piki Nożnej w Opolu. Podczas rozgrywek uczestnicy mają obowiązek przestrzegania rozporządzania Głównego Inspektora Sanitarnego określające ramowe wytyczne sanitarne w zakresie sportu,

Wyniki rozgrywek grupa I

21.06.2020 niedziela godz.16.00
Lp. Gospodarze Goście Wynik
1 LZS Koperniki -Morów * LZS Podzamcze Nysa godz.17.00 4-3
2 LZS Maciejowice * LZS Jędrzychów 4-2
3 LZS Spartan Wójtowice * LZS Kępnica 0-4

Tabela rozgrywkowa grupa 1 po I kolejce.

Lp. Nazwa drużyny Ilość meczy Punkty Bramki
1 LZS Kępnica 1 3 4-0
2 LZS Maciejowice 1 3 4-2
3 LZS Koperniki - Morów 1 3 4-3
4 Podzamcze Nysa 1 0 3-4
5 LZS Jędrzychów 1 0 2-4
6 LZS Spartan Wójtowice 1 0 0-4

Wyniki rozgrywek grupa II
21.06.2020 niedziela godz.16.00
Lp. Gospodarze Goście Wynik
1 LZS Gościce * LKS Biała Nyska 3-6
2 LZS Goworowice * GLKS Kamiennik 6-3
3 LZS Niwnica Konradowa * Pauza x
,
Tabela rozgrywkowa grupa 2 po I kolejce.

Lp. Nazwa drużyny Ilość meczy Punkty Bramki
1 LKS Biała Nyska 1 3 6-3
1 LZS Goworowice 1 3 6-3
3 LZS Gościce 1 0 3-6
3 GLKS Kamiennik 1 0 3-6
5 LZS Niwnica -Konradowa x x x


Wyniki rozgrywek grupa III

21.06.2020 niedziela godz.16.00
Lp. Gospodarze Goście Wynik
1 LZS Buków * LZS Sękowice 9-1
2 LZS Rolnik Lasocice * LKS Ogrodnik Chróścina Nyska 1-3
3 LZS Siestrzechowice * LZS Kałków 0-9

Tabela rozgrywkowa grupa 3 po I kolejce.

Lp. Nazwa drużyny Ilość meczy Punkty Bramki
1 LZS Kałków 1 3 9-0
2 LZS Buków 1 3 9-1
3 LKS Ogrodnik Chróścina Nysa 1 3 3-1
4 LZS Rolnik Lasocice 1 0 1-3
5 LZS Sękowice 1 0 1-9
6 LZS Siestrzechowice 1 0 0-9

Zespół obsługi logistycznej turnieju.

W związku z otrzymaną informacja, że obiekt sportowy w Kamienniku nie nadaje się do gry, po uzgodnieniu telefonicznym zmieniamy gospodarza zawodów LZS Goworowice - GLKS Kamiennik w dniu 21.06.2020 o godz. 16.00 na LZS Goworowice .


W związku z wycofaniem z rozgrywek LZS Domaszkowice, i zgłoszeniem LZS Buków zostaje dołączony w ich miejsce w grupie 3. Zawody Koperniki Podzamcze w pierwszej kolejce 21.06.2020 zostaną rozegrane o godz.17.00.Poniżej korekta terminarza.


Informujemy, że spotkanie w sprawie rozgrywek planowane na dzień 17.06.2020 o godz.16.00 w Niwnicy zostaje odwołane. Materiały prześlemy emailem do uczestników.

Poniżej przedstawiamy terminarz rozgrywek ligi seniorów z podziałem na 3 grupy. . Istnieje możliwość rozegrania w terminie 25/26.07.2020 turnieju finałowego dla najlepszych drużyn z grup po jednej lub po dwie, czekam na informację, aby zapisać do regulaminu. Udział w turnieju jest bezpłatny kluby ponoszą koszty 1 sędziego brutto 90 zł plus koszty administracyjne obsługi delegacji. Zawody będą rozgrywane w kolejne niedziele o godz.17.00 (termin obligatoryjny, istnieje możliwość zmiany terminu na sobotę lub inną godzinę jeżeli drużyny osiągną porozumienie.
Podstawowe zalecenia dla organizatorów zawodów . Organizatorem zawodów jest zawsze gospodarz meczu. Zalecamy aby sędziowie i zawodnicy gości przyjeżdżali na obiekt przebrani jak do meczu.

Udział w rozgrywkach zadeklarowały n/w drużyny które podzielono na następujące grupy rozgrywkowe.

Terminarz Grupa I

Lp. Nazwa drużyny .
1 LZS Koperniki Morów
2 LZS Maciejowice
3 LZS Spartan Wójtowice
4 LZS Podzamcze Nysa
5 LZS Kępnica
6 LZS Jędrzychów

Grupa I

21.06.2020 niedziela godz.16.00

Lp. Gospodarze Goście Wynik
1 LZS Koperniki -Morów * LZS Podzamcze Nysa godz.17.00
2 LZS Maciejowice * LZS Jędrzychów
3 LZS Spartan Wójtowice * LZS Kępnica

28.06.2020 niedziela godz.16.00

Lp. Gospodarze Goście Wynik
4 LZS Podzamcze Nysa * LZS Kępnica
5 LZS Jędrzychów * LZS Spartan Wójtowice
6 LZS Koperniki -Morów * LZS Maciejowice

05.07.2020 niedziela godz.16.00

Lp. Gospodarze Goście Wynik
7 LZS Maciejowice * LZS Podzamcze Nysa
8 LZS Spartan Wójtowice * LZS Koperniki -Morów - zawody odwołane wycofana drużyna LZS Spartan Wójtowice.
9 LZS Kępnica * LZS Jędrzychów - zawody zostana rozegrane w sobotę w dniu 04.07.2020 o godz.16.00

12.07.2020 niedziela godz.16.00

Lp. Gospodarze Goście Wynik
10 LZS Podzamcze Nysa * LZS Jędrzychów
11 LZS Koperniki -Morów * LZS Kępnica
12 LZS Maciejowice * LZS Spartan Wójtowice - zawody odwołane z powodu wycofania LZS Sparta Wójtowice.

19.07.2020 niedziela godz.16.00

Lp. Gospodarze Goście
13 LZS Spartan Wójtowice * LZS Podzamcze Nysa - zawody odwołane z powodu wycofania LZS Sparta Wójtowice.
14 LZS Kępnica * LZS Maciejowice
15 LZS Jędrzychów * LZS Koperniki -Morów

Terminarz rozgrywek projekt grupa II

1 LZS Niwnica Konradowa
2 LZS Gościce
3 GLKS Kamiennik
4 LZS Goworowice
5 LKS Biała Nyska

21.06.2020 niedziela godz.16.00

Lp. Gospodarze Goście Wynik
1 LZS Gościce * LKS Biała Nyska
2 LZS Goworowice * GLKS Kamiennik zmiana gospodarza ze względu na stan boiska.
3 LZS Niwnica Konradowa * Pauza

28.06.2020 niedziela godz.16.00

Lp. Gospodarze Goście Wynik
4 LKS Biała Nyska * GLKS Kamiennik
5 LZS Niwnica Konradowa * LZS Gościce
6 LZS Goworowice * Pauza

05.07.2020 niedziela godz.16.00

Lp. Gospodarze Goście Wynik
7 GLKS Kamiennik * LZS Niwnica Konradowa
8 LZS Goworowice * LKS Biała Nyska
9 LZS Gościce * Pauza

12.07.2020 niedziela godz.16.00

Lp. Gospodarze Goście Wynik
10 LZS Niwnica Konradowa * LZS Goworowice
11 LZS Gościce * GLKS Kamiennik
12 LKS Biała Nyska * Pauza

19.07.2020 niedziela godz.16.00

Lp. Gospodarze Goście Wynik
13 LZS Goworowice * LZS Gościce
14 LKS Biała Nyska * LZS Niwnica Konradowa
15 GLKS Kamiennik * Pauza


Terminarz rozgrywek projekt grupa III

Lp. Nazwa drużyny
1 LZS Buków
2 LZS Rolnik Lasocice
3 LZS Siestrzechowice
4 LZS Kałków
5 LKS Ogrodnik Chróścina
6 LZS Sękowice

21.06.2020 niedziela godz.16.00

Lp. Gospodarze Goście Wynik
1 LZS Buków * LZS Sękowice
2 LZS Rolnik Lasocice * LKS Ogrodnik Chróścina Nyska
3 LZS Siestrzechowice * LZS Kałków

28.06.2020 niedziela godz.16.00

Lp. Gospodarze Goście Wynik
4 LZS Sękowice * LZS Kałków
5 LKS Ogrodnik Chróścina Nyska * LZS Siestrzechowice
6 LZS Buków * LZS Rolnik Lasocice

05.07.2020 niedziela godz.16.00

Lp. Gospodarze Goście Wynik
7 LZS Rolnik Lasocice * LZS Sękowice
8 LZS Siestrzechowice * LZS Buków
9 LZS Kałków * LKS Ogrodnik Chróścina Nyska - zmiana godziny zawodów rozpoczęcie godz.17.00.

12.07.2020 niedziela godz.16.00

Lp. Gospodarze Goście Wynik
10 LZS Sękowice * LKS Ogrodnik Chróścina Nyska
11 LZS Buków * LZS Kałków 11.07.2020 - sobota godz.17.00
12 LZS Rolnik Lasocice * LZS Siestrzechowice

19.07.2020 niedziela godz.16.00

Lp. Gospodarze Goście Wynik
13 LZS Siestrzechowice * LZS Sękowice
14 LZS Kałków * LZS Rolnik Lasocice
15 LKS Ogrodnik Chróścina Nyska * LZS Buków

Istnieje możliwość rozegrania turnieju finałowego w dniu 25/26.07.2020 dla pierwszych 1-2 drużyn z każdej grupy .

REGULAMIN ROZGRYWEK LIGI W PIŁKI NOŻNEJ „NYSA 2020”

& 1.
Rozgrywki Ligi w Piłce Nożnej „Nysa 2020” organizowane są przez uczestników turnieju. Obsługę logistyczną zapewnia Piotr Janczar, Mieczysław Białkowski, Bronisław Ruszel, Tadeusz Wisniewski i Gminne Związek LZS Nysa, opłaty za sędziowanie zawodów rozliczane będą przez Opolski Związek Piki Nożnej w Opolu.. Podczas rozgrywek uczestnicy mają obowiązek przestrzegania rozporządzania Głównego Inspektora Sanitarnego określające ramowe wytyczne sanitarne w zakresie sportu, zgodnie z którymi: podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator wydarzenia sportowego lub organizator zajęć sportowych weryfikuje liczbę osób. określony w rozporządzeniu limit określa dopuszczalną liczbę uczestników całego meczu, tj. 150 uczestników, przy czym nie odnosi się do osób obsługujących turniej. Na zawodach nie mogą uczestniczyć kibice. Zgodnie z rozporządzeniem gospodarz obiektu jest zobowiązany do dezynfekcji szatni i węzłów sanitarnych. Ponadto ma w obowiązku zapewnić środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego. Uczestnicy cały czas muszą dezynfekować ręce po wejściu na obiekt i kiedy będą z niego schodzili. Cały czas musi być utrzymana 15-minutowa przerwa pomiędzy grupami treningowym. Na ławce rezerwowych wszystkie osoby mają obowiązek zakryć usta i nos. (załącznik1)
& 2.
Celem rozgrywek jest przygotowanie drużyn do rozgrywek mistrzowskich, podniesienie poziomu wyszkolenia przed sezonem piłkarskim 2020/2021 r.
W rozgrywkach mogą brać:
a) Kluby sportowe posiadające status stowarzyszenia.
b) Inne osoby/ stowarzyszenia prowadzące działalność w sporcie piłki nożnej.
& 3.
Rozgrywki prowadzone są na podstawie niniejszego regulaminu w terminach ustalonych przez z uczestnikami turnieju w oparciu o przepisy gry w piłkę nożną. Drużyny zgłoszone do rozgrywek pisemnie na każdych zawodach wypełniają listę zawodników potwierdzają ich ubezpieczenie i stan zdrowia umożliwiający udział w zawodach oraz wszyscy uczestnicy zawodów wypełniają oświadczenie o nie przebywaniu na kwarantannie w związku z zagrożeniem Cowid-19 zawodnika i osób z którymi się kontaktuje. (załącznik2 i 3) Pełna dokumentacja, stanowi załącznik do niniejszego regulaminu rozgrywek i zostanie przesłana do zainteresowanych drużyn. Udział w turnieju jest bezpłatny kluby ponoszą koszty 1 sędziego brutto 90 zł plus 10 zł koszty administracyjne obsługi delegacji. Organizatorem każdych zawodów jest ich gospodarz który odpowiada za przestrzeganie wszystkich rozporządzeń w zakresie aktywności sportowej czyli dezynfekcja, ilość osób na obiekcie, i nie wpuszczanie kibiców. Zalecamy, aby drużyny gości i sędziowie przyjeżdżali przebrani na zawody. Kluby mają obowiązek stosowania podczas zawodów podstawowych zalecenia dla organizatorów i uczestników zawodów zgodnie z załącznikiem nr.1 do niniejszego regulaminu.
& 4.
Uczestnikiem zawodów mogą być zawodnicy zgłoszeni klubie sportowym lub osoby których drużyna została zgłoszona do turnieju, które w dniu meczu posiadają kartę zawodnika w klubie piłkarskim zgłoszonym do turnieju, lub dokument tożsamości dla drużyn których zawodnicy nie są zgłoszeni w klubie, aktualną kartę zdrowia, lub listę zbiorczą potwierdzoną przez lekarza o braku przeciwwskazań do udziału w turnieju, lub złoży oświadczenie (załącznik2 i 3) do obsługi logistycznej , że jest zdrowy i może uczestniczyć w turnieju, oraz jest ubezpieczony na czas trwania turnieju, nie przebywa na kwarantannie i nie miał kontaktu z osobami przebywającymi na kwarantannie w związku z epidemią koronawirusa Covid-19. Kluby piłkarskie organizujące turniej wyrażają zgodę na udział zawodników nie posiadających karty zawodniczej w klubie zgłoszonym do rozgrywek potwierdzonych na listę do udziału w turnieju przez organizatora. Zawodnicy którzy mają inną przynależność klubową, winni posiadać zgodę z klubu macierzystego i dokument tożsamości. Zawodnik testowany ma obowiązek posiadać ubezpieczenie na czas turnieju i aktualne badania lekarskie jednocześnie składa oświadczenie, że jest ubezpieczony i zdrowy i może uczestniczyć w turnieju oraz nie przebywa na kwarantannie i nie miał kontaktu z osobami przebywającymi na kwarantannie w związku z epidemią koronawirusa Covid-19. Oświadczenia oprócz zawodnika podpisuje kierownik drużyny przed każdymi zawodami. Jeżeli zawodnicy testowani występują w różnych klubach lub nie są należy sporządzić oddzielne listy dla każdego klubu. Zawodnik który ukończył 15 lat i bierze udział w turnieju musi posiadać pisemne zaświadczenie lekarza sportowego o braku przeciwwskazań do udziału w turnieju i pozostałe oświadczenia jw.
& 5.

Klub sportowy przed meczem w turnieju przedkłada sędziemu zawodów listę zawodników zgłoszonych do turnieju która zawiera: nazwisko i imię, numer pesel zawodnika oraz oświadczenia zawodnika, że nie przebywa na kwarantannie i nie miał kontaktu z osobami przebywającymi na kwarantannie (na każde zawody osobne indywidualne oświadczenie) w związku z epidemią koronawirusa Covid-19.Wiarygodność danych potwierdza kierownik drużyny. Zawodnicy wpisani do protokołu zawodów musza posiadać aktualne badania lekarskie, potwierdzone na karcie zdrowia zawodnika, lub jak w par.4. W zawodach uczestniczy na boisku 11 zawodników 10 +1, każda drużyna klubowa może zgłosić do udziału w turnieju dowolną ilość zawodników wg wymagań jak w par.4. Obowiązują zmiany zwrotne. Drużyny wypełniają sprawozdanie meczowe goście gospodarze, obowiązek dostarczenia części wspólnej sprawozdania do wypełnienia przez sędziego i podpisania przez kierowników drużyn ma gospodarz zawodów w jednym egzemplarzu. Dokumentację meczową kierownicy drużyn muszą posiadać przez cały czas turnieju. Zawodnicy i inne osoby przebywające na ławce rezerwowych mają obowiązek przebywania w maseczkach zakrywających usta i nos. Kierownik drużyny ma obowiązek posiadania środków do dezynfekcji dla zawodników w takiej ilości aby prowadzić dezynfekcję przed w czasie i po zawodach uczestników zawodów. Zabrania się używania wspólnych napojów, ręczników środków czystości, koszulek i spodenek getrów, ochraniaczy. Zalecamy, aby na rozgrzewce zachować odległości pomiędzy trenującymi minimum 2 metry. Drużyna na zawody ma obowiązek posiadać dwa komplety koszulek lub jeden komplet koszulek i komplet kamizelek i jeżeli jest gospodarzem 3 piłki nożne do gry oraz dwóch porządkowych (w maseczkach) na czas rozgrywania zawodów. Każdy zawodnik uczestniczący w turnieju na żądanie sędziego, kierownika drużyny przeciwnej lub organizatora ma obowiązek okazać swój dokument tożsamości. Jeżeli drużyna nie może dojechać na zawody z różnych względów ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić gospodarzy i obsługę logistyczną. W takim przypadku drużyna przegrywa zawody 3- 0 vo.
& 6.
Sędziów do prowadzenia zawodów wyznacza Kolegium Sędziów Opolskiego Związku Piłki Nożnej. Zawody sędziuje jeden sędzia . Ryczałt sędziowski wynosi 90 zł brutto plus 10 zł koszty obsługi OZPN Opole. Dokumentację meczową listy oświadczenia zawodników i sprawozdanie z zawodów po ich zakończeniu zabiera sędzia zawodów który ma obowiązek skanowania i wysłania sprawozdania w ciągu 24 godzin na adres email:piotr.janczar@wp.pl oraz sms godzinę po zawodach z wynikiem i ewentualnymi zdarzeniami te.605747143. Po zakończeniu rozgrywek dokumentacja turnieju zostanie przekazana przez sędziów do obsługi logistycznej w celu archiwizacji. (załącznik2 i 3)
& 7
Zawody rozgrywane są w 3 grupach podzielonych drogą rozstawienia. Zawody w grupach odbywają się systemem każdy z każdym. Gry mistrzowskie punktuje się następująco:
a) za zwycięstwo drużyna otrzymuje - 3 punkty
b) za mecz nierozstrzygnięty (tj. remis) - 1 punkt
c) za przegrany mecz - 0 punktów.
& 8.
W turnieju kolejność zespołów w tabeli ustala się wg ilości zdobytych punktów. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn o zajętym miejscu decydują:
1) Przy dwóch zespołach:
a) ilość zdobytych punktów w spotkaniach miedzy tymi drużynami;
b) przy równej ilości punktów, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego turnieju.
c) przy dalszej równości, większa ilość bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach całego turnieju.
Przy więcej niż dwóch drużynach przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań.
& 9.
Protesty i odwołania dotyczące organizacji i przebiegu turnieju mogą być wnoszone przez kierownika drużyny do Kierownika Turnieju, wpisane do sprawozdania z meczu. Decyzje podjęte przez obsługę logistyczną są ostateczne i nie podlegają żadnemu odwołaniu.
& 10.
Kluby i drużyny uczestniczące w rozgrywkach, zobowiązane są wnieść opłatę za sędziowanie zawodów zgodnie z rachunkiem otrzymanym z Opolskiego Związku Piłki Nożnej w Opolu. Termin wpłaty i numer konta zostanie podana w nocie obciążeniowej OZPN, skierowana do każdego uczestnika turnieju.
& 11
Czas trwania meczu 3 x 30 minut z przerwami 15 minutowymi.
& 12.
Jeżeli w pierwszej rundzie turnieju drużyna wcześniej zgłoszona do turnieju zrezygnuje z udziału w turnieju obsługa logistyczna ma prawo w jej miejsce dołączyć inną drużynę która w pierwszej kolejności zgłosi akces udziału.
& 13.
Jeżeli wystąpią okoliczności w których drużyna nie dojedzie na zawody ponosi koszty sędziowania zawodów. Wyjątkiem są okoliczności kiedy drużyna zawiadomi 2 dni przed terminem zawodów gospodarza i obsługę logistyczną o ważnych przyczynach uniemożliwiających udział w zawodach. Ze względu na zmieniające się warunki atmosferyczne w dniu meczu sędzia zawodów podejmuje decyzją czy zawody zostaną rozegrane. Jeżeli zawody nie zostaną rozegrane sędzia otrzymuje ryczałt w wysokości połowy ustalonej kwoty tj. 45 zł brutto, koszty administracyjne nie ulegają zmianie i wynoszą 10 zł.
& 14.
Organizator turnieju nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe przed zawodami, w czasie ich trwania, i po zawodach. Kluby i drużyny powinny ubezpieczyć swoich zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków i w czasie turnieju posiadać obsługę medyczną i apteczkę pierwszej pomocy.
& 15
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz rozstrzygnięcia wszystkich spraw nie ujętych w regulaminie przysługuje obsłudze logistycznej. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia rozgrywek tj 21.06.2020 i obowiązuje na czas jego trwania.

Załącznik nr 1.

Podstawowe zalecenia dla organizatorów zawodów . Organizatorem zawodów jest zawsze gospodarz meczu.
Proponuję, aby sędziowie i zawodnicy gości przyjeżdżali na obiekt przebrani.
Należy ograniczyć korzystanie z szatni i przestrzeni wspólnych oraz promować i stosować zasady prewencyjne:
• częste mycie lub dezynfekowanie rąk,
• zachowanie dystansu 2 m i wietrzenie pomieszczeń,
• zasłanianie ust przy kaszlu lub kichaniu,
• unikanie dotykania oczu i ust.
Tam, gdzie jest to możliwe należy zachować otwarte ciągi komunikacyjne, np. zachować otwarte drzwi, aby ograniczyć dotykanie klamek.
Miejsca parkingowe powinny być tak wyznaczone, aby zminimalizować kontakt fizyczny osób przyjeżdżających na teren klubu.
Organizator jest zobowiązany do zapewnienia środków do dezynfekcji przy wejściu na stadion i przy każdym wejściu do budynku.
Organizator meczu piłkarskiego powinien:
1) Weryfikować liczbę osób wchodzących na obiekt sportowy
– lista powinna zawierać nazwiska wszystkich osób, które wchodzą na obiekt,
– obsługa meczowa powinna być wyposażona w podstawowe środki ochrony osobistej przez klub rozgrywający mecz domowy,
– w czasie wydarzenia powinny zostać wydzielone strefy komunikacyjne dla zespołów.
2) Dezynfekcja szatni i węzłów sanitarnych
Szatnia jest traktowana jako potencjalny obszar istotnego ryzyka przenoszenia zakażeń, dlatego:
– należy mieć zasłonięte nos i usta oraz nosić rękawiczki,
– szczególną uwagę należy zwrócić na czystość tego obszaru, który należy dezynfekować po każdym użyciu.
3) Zapewnienie środków do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego.
Organizacja meczów
Przy wejściu na obiekt uczestnicy są zobowiązani do dezynfekcji rąk.
1) Korzystanie z szatni – zawodnicy
Szatnia jest traktowana jako potencjalny obszar istotnego ryzyka przenoszenia zakażeń, w związku z tym zaleca się korzystać z niej, tylko kiedy jest to niezbędne. Zaleca się, aby zawodnicy przyjechali na mecz przebrani, a bezpośrednio po nim udali się do domu, unikając gromadzenia się na terenie obiektu.
Na terenie szatni mogą przebywać jedynie zawodnicy, trener i kierownik drużyny. Jeżeli to możliwe powinni oni zachowywać dystans.
2) Korzystanie z szatni – sędziowie
Szatnia jest traktowana jako potencjalny obszar istotnego ryzyka przenoszenia zakażeń, w związku z tym zaleca się korzystać z niej, tylko kiedy jest to niezbędne. Zaleca się, aby sędziowie przyjechali na mecz przebrani.
Na terenie szatni mogą przebywać jedynie sędziowie i kierownicy drużyn. Jeżeli to możliwe powinni oni zachowywać dystans.
Szatnie i węzły sanitarne powinny być zdezynfekowane przed meczem, a węzły sanitarne dodatkowo przed i po przerwie.
3) Korzystanie z budynku klubowego
Korzystanie z budynku klubowego jest zabronione za wyjątkiem korzystania z toalet.
4) Rozgrzewka
Zaleca się, aby drużyny do rozgrzewki używały swoich piłek. Piłki meczowe powinny być dezynfekowane przed meczem oraz w czasie przerwy.
5) Zawody
Zaleca się, aby zawodnicy i sędziowie nie schodzili w przerwie do szatni.
Należy ograniczyć kontakt pomiędzy uczestnikami wydarzenia (trenerzy, kierownicy przeciwnych drużyn).
Po meczu należy opuścić obiekt, unikając grupowania się.
W razie podejrzenia infekcji na podstawie objawów klinicznych, stanu zdrowia kogokolwiek z uczestników, niezbędna jest niezwłoczna izolacja oraz zgłoszenie do odpowiedniego organu: szpitala lub powiatowej stacji sanepidu i postępowanie zgodnie z zaleceniami tego organu (w tym pełnego wywiadu epidemiologicznego i zasad izolacji).

Zapraszamy do udziału w rozgrywkach sparingowych piłki nożnej. Rozgrywki mają charakter meczów treningowych umożliwiających przygotowanie do nowego sezonu 2020/2021.
Drużyny zgłaszają się do rozgrywek pisemnie na każdych zawodach wypełniają listę zawodników potwierdzają ich ubezpieczenie i stan zdrowia umożliwiający udział w zawodach oraz wszyscy uczestnicy zawodów wypełniają oświadczenie o nie przebywaniu na kwarantannie zawodnika i osób z którymi się kontaktuje. Pełna dokumentacja, regulamin rozgrywek zostanie przesłany do zainteresowanych drużyn. Udział w turnieju jest bezpłatny kluby ponoszą koszty 1 sędziego brutto 90 zł plus koszty administracyjne obsługi delegacji.

Zgłoszone drużyny:

LZS Koperniki Morów; LZS Spartan Wójtowice; LZS Niwnica Konradowa; LZS Gościce; LZS Sękowice; LZS Siestrzechowice;LKS Biała Nyska; LZS Jędrzychów; LZS Podzamcze Nysa; LZS Kępnica; LZS Domaszkowice; LKS Ogrodnik Chróśscina Nyska; GLKS Kamiennik; LZS Maciejowice; LZS Kałków; LZS Goworowice; LZS Rolnik Lasocice

Pierwszy termin rozgrywek 21.06.2020 niedziela jeżeli zainteresowane kluby osiągną porozumienie istnieje możliwość rozegrania meczu w sobotę.

Podczas rozgrywek przestrzegane będzie rozporządzanie określające ramowe wytyczne sanitarne w zakresie sportu, zgodnie z którymi: podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator wydarzenia sportowego lub organizator zajęć sportowych (w przypadku zajęć poza obiektem sportowym oraz niezwiązanych z wydarzeniem sportowym): - weryfikuje liczbę osób. Określony w rozporządzeniu limit określa dopuszczalną liczbę uczestników całego meczu, tj. 150 uczestników, przy czym nie odnosi się do osób obsługujących turniej. Na zawodach nie mogą uczestniczyć kibice. Zgodnie z rozporządzeniem gospodarz obiektu jest zobowiązany do dezynfekcji szatni i węzłów sanitarnych. Ponadto ma w obowiązku zapewnić środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego. Uczestnicy cały czas muszą dezynfekować ręce po wejściu na obiekt i kiedy będą z niego schodzili. Cały czas musi być utrzymana 15-minutowa przerwa pomiędzy grupami treningowym. Na ławce rezerwowych wszystkie osoby mają obowiązek zakryć usta i nos.

Planowane rozpoczęcie rozgrywek ustalono na dzień 21.06.2020 r. Zgłoszenia do udziału prosimy wysyłać na adres piotr.janczar@wp.pl do dnia 16.06.2020 Zawody będą rozgrywane w kolejne niedziele o godz.17.00 (termin obligatoryjny, istnieje możliwość zmiany terminu na sobotę lub inną godzinę jeżeli drużyny osiągną porozumienie). Na zgłoszeniu należy podać nazwę drużyny, Imię i Nazwisko odpowiedzialnego, adres email i telefon do kontaktu.

Planowane terminy: 21.06.2020; 28.06.2020; 05.07.2020; 12.07.2020; 19.07.2020; 26.07.2020. Zgłoszone drużyny zostaną podzielone na grupy w tai sposób, aby wykorzystać planowane terminy. Ilość grup i drużyn w grupach zależna będzie od ilości zgłoszonych drużyn. Przed rozpoczęciem turnieju wstępnie w dniu 17.06.2020 o godz.16.30 na stadionie w Niwnicy w otwartej przestrzeni odbędzie się spotkanie uczestników. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami gramy bez kibiców. Organizatorem każdych zawodów jest ich gospodarz który odpowiada za przestrzeganie wszystkich rozporządzeń w zakresie aktywności sportowej czyli dezynfekcja, ilość osób na obiekcie, i nie wpuszczanie kibiców. Zalecamy, aby drużyny gości i sędziowie przyjeżdżali przebrani na zawody. Proszę o rozsadek jeżeli nie będziemy przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie epidemii koronawirusa Covid – 19 nie będziemy grali i poniesiemy konsekwencje.

Turniej halowe ferie 2020.

Komunikat z halowego turnieju piłki nożnej żaków r.2011 i młodsi w dniu 14.02.2020
w hali zespołu Szkół w Otmuchowie.

Uczestnicy turnieju:

Lp. Nazwa drużyny
1 Czarni Otmuchów
2 Polonia Nysa
3 Iskra Kochlice
4 GZLZS Grodków

Lp. Gospodarze Goście Wynik
1 Czarni Otmuchów - GZLZS Grodków 3-2
2 Polonia Nysa - Iskra Kochlice 2-4
3 Czarni Otmuchów - Polonia Nysa 1-1
4 Iskra Kochlice - GZLZS Grodków 5-1
5 Iskra Kochlice - Czarni Otmuchów 1-3
6 GZLZS Grodków - Polonia Nysa 2-3

Tabela końcowa turnieju żaków.

Lp. Nazwa drużyny Ilość meczy Ilość punktów Bramki
1 Czarni Otmuchów 3 7 7-4
2 Iskra Kochlice 3 6 10-6
3 Polonia Nysa 3 4 6-7
4 GZLZS Grodków 3 0 5-11

Końcowa klasyfikacja Turnieju:

1 miejsce Czarni Otmuchów
2 miejsce Iskra Kochlice
3 miejsce Polonia Nysa
4 miejsce GZLZS Grodków

Organizatorami turnieju byli: Zespół Szkól w Otmuchowie i Kazimierz Michałowicz. Kierownikiem turnieju był Mieczysław Białkowski. Najlepsza drużyna otrzymała puchar, pozostałe drużyny otrzymały dyplomy.Komunikat końcowy z turnieju piłki nożnej trampkarzy r.2005 i młodsi w dniu 19.02.2020 w hali GOSIR Paczków

Uczestnicy turnieju:

Lp. Nazwa drużyny
1 LZS Ścinawa Nyska - Korfantów
2 Sparta Paczków
3 LZS Domaszkowice
4 LKS Atom Grądy Malerzowice

Lp. Gospodarze Goście Wynik
1 LZS Ścinawa Nyska - Korfantów - Sparta Paczków 3-2
2 LKS Atom Grądy Malerzowice - LZS Ścinawa Nyska - Korfantów 0-2
3 LZS Domaszkowice - LKS Atom Grądy Malerzowice 0-2
4 Sparta Paczków - LZS Domaszkowice 4-0
5 LZS Ścinawa Nyska - Korfantów - LZS Domaszkowice 1-0
6 Sparta Paczków - LKS Atom Grądy Malerzowice 0-1

Tabela końcowa turnieju trampkarzy.

Lp. Nazwa drużyny Ilość meczy Ilość punktów Bramki
1 LZS Ścinawa Nyska - Korfantów 3 9 6-2
2 LKS Atom Grądy - Malerzowice 3 6 3-2
3 KS Sparta Paczków 3 3 6-4
4 LZS Domaszkowice 3 0 0-7

Końcowa klasyfikacja Turnieju:

1 miejsce LZS Ścinawa Nyska - Korfantów
2 miejsce LKS Atom Grądy - Malerzowice
3 miejsce KS Sparta Paczków
4 miejsce LZS Domaszkowice

Organizatorami turnieju byli: Gminny Ośrodek Sportu i Rekweł, Cieślak Michał, Rola Sebastian, Zarzycki Michał, Tarnawa Piotr, Tarnawa Paweł, Turbiarz Natalia. Kierownik i trener Michał Szotek.reacji w Paczkowie i Piotr Janczar. Kierownikiem turnieju był Mieczysław Białkowskii, sekretariat prowadził Bronisław Ruszel. Najlepsza drużyna otrzymała puchar, pozostałe drużyny otrzymały dyplomy. Zawody sędziował Marek Miara.

Komunikat końcowy z turnieju halowej piłki nożnej młodzików r.2007 i młodsi w rozgrywanym dniu 20.02.2020
w hali GOSIR Paczków.

Uczestnicy turnieju

Lp. Nazwa drużyny
1 Czarni Otmuchów
2 LUKS Pakosławice
3 Sparta Paczków
4 Sudety Burgrabice

Lp. Godziny Gospodarze Goście Wynik
1 10.05 Czarni Otmuchów - Sudety Burgrabice 0-1
2 10.30 LUKS Pakosławice - Sparta Paczków 1-1
3 11.05 Czarni Otmuchów - Sparta Paczków 0-6
4 11.30 LUKS Pakosławice - Sudety Burgrabice 2-1
5 12.05 LUKS Pakosławice - Czarni Otmuchów 5-0
6 12.30 Sparta Paczków - Sudety Burgrabice 6-1

Tabela końcowa turnieju młodzików.

Lp. Nazwa drużyny Ilość meczy Ilość punktów Bramki
1 KS „Sparta” Paczków 3 7 13-2
2 LUKS Pakosławice 3 7 8-2
3 KKS „Sudety” Burgrabice 3 3 3-8
4 MZLKS „Czarni” Otmuchów 3 0 0-12

Końcowa klasyfikacja turnieju:

1 miejsce KS Sparta Paczków
2 miejsce LUKS Pakosławice
3 miejsce KKS Sudety Burgrabice
4 miejsce MZLKS Czarni Otmuchów

Organizatorami turnieju byli: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Paczkowie i Piotr Janczar. Kierownikiem turnieju był Tadeusz Wiśniewski, sekretariat prowadził Bronisław Ruszel i Marek Miara. Najlepsza drużyna otrzymała puchar, pozostałe drużyny otrzymały dyplomy. Zawody sędziował Adam Kitajczuk z Kolegium Sędziów Opole.

Liga Halowa Nysa 2020.

Komunikat końcowy nr 4 z turnieju Halowej Piłki Nożnej Seniorów powiatu nyskiego „Nysa 2020”.

1. W turnieju uczestniczyło 8 drużyn: LZS Niwnica – Konradowa, Polonia II Nysa, LKS Rusocin, „Oldboy” Nysa, „Król” Pakosławice, LZS Ścinawa Nyska – Korfantów, Polonia II Nysa, Podzamcze Nysa.

2. Zawody sędziowali: Ryszard Wawro i Adam Kitajczuk z Kolegium Sędziów Opole.

3. Komitet organizacyjny turnieju: Mieczysław Białkowski, Bronisław Ruszel, Tadeusz Wiśniewski, Piotr Janczar.

4. Zawody są rozgrywane w „Hali” Nysa.

5. IV kolejka 16.02.2020 – niedziela 12.00 – 15.30 Hala Nysa ul Sudecka 23

Godz. Lp. Gospodarze Goście
12.00 22 Podzamcze Nysa * "Król" Pakosławice 4 - 1

12.30 23 "Oldboy" Nysa * LZS Niwnica-Konradowa 0 - 0

13.00 24 LKS Rusocin * LZS Jędrzychów 3 - 3

13.30 25 Podzamcze Nysa * "Oldboy" Nysa 4 - 6

14.00 26 LZS Jędrzychów * "Król" Pakosławice 4 - 2

14.30 27 LZS Niwnica-Konradowa * LKS Rusocin 3 - 0
15.00 28 LZS Ścinawa Nyska-Korfantów * "Polonia" II Nysa 8 - 7

Tabela końcowa po IV kolejce turnieju stan na 16.02.2020 r.

Lp. Nazwa drużyny M Punkty Bramki

1 „Oldboy” Nysa 7 17 24-9

2 LZS Niwnica - Konradowa 7 17 14-7

3 LZS Ścinawa Nyska - Korfantów 7 16 29-20

4 LZS Jędrzychów 7 8 17-20

5 LKS Rusocin 7 7 15-18

6 KS Polonia II Nysa 7 5 17-26

7 „Król” Pakosławice 7 5 15-22

8 LZS Podzamcze Nysa 7 4 15- 24

Mistrzem została drużyna "Olboy" Nysa.

V-ce mistrzem została drużyna - LZS Niwnica - Konradowa

III miejsce zdobyła drużyna - LZS Ścinawa Nyska - Korfantów.

Częśc nagród ufundował sponsor GZLKS Nysa - dziękujemy.

Najlepsi otrzymali puchary, a wszystkie nagrody rzeczowe i dyplomy.

Najlepszym bramkarzem wybrano Andrzeja Piela, najlepszym zawodnikiem wybrano Rafała Krasowskiego, królem strzelców

został Marcin Mrozinski który zdobył 12 bramek. Dziękujemy za udział i zapraszamy za rok/


Komunikat nr 3 z turnieju Halowej Piłki Nożnej Seniorów powiatu nyskiego „Nysa 2020”.

1. W turnieju uczestniczy 8 drużyn: LZS Niwnica – Konradowa, Polonia II Nysa, LKS Rusocin, „Oldboy” Nysa, „Król” Pakosławice, LZS Ścinawa Nyska – Korfantów, Polonia II Nysa, Podzamcze Nysa.
2. Zawody sędziowali: Ryszard Wawro i Tomasz Dąbrowski z Kolegium Sędziów Opole.
3. Komitet organizacyjny turnieju: Mieczysław Białkowski, Bronisław Ruszel, Tadeusz Wiśniewski, Piotr Janczar.
4. Zawody są rozgrywane w „Hali” Nysa.

III kolejka 08.02.2020 – sobota 10.00 – 13.30 Hala Nysa ul Sudecka 23

Godz. Lp. Gospodarze Goście

10.00 15 "Oldboy" Nysa * LZS Jędrzychów 3-0

10.30 16 LKS Rusocin * Podzamcze Nysa 6-2

11.00 17 LZS Jędrzychów * LZS Niwnica-Konradowa 3-4

11.30 18 "Polonia" II Nysa * "Oldboy" Nysa 0-6

12.00 19 LZS Ścinawa Nyska-Korfantów * LKS Rusocin 3-2

12.30 20 Podzamcze Nysa * "Polonia" II Nysa 0-3

13.00 21 "Król" Pakosławice * LZS Ścinawa Nyska-Korfantów 4-9

Tabela po III kolejce turnieju stan na 08.02.2020 r.

Lp. Nazwa drużyny M Punkty Bramki

1 „Oldboy” Nysa 5 13 18-5
2 LZS Niwnica - Konradowa 5 13 11-7
3 LZS Ścinawa Nyska - Korfantów 6 11 21-13
4 „Król” Pakosławice 5 5 12-14
5 LKS Rusocin 5 5 12-12
6 KS Polonia II Nysa 6 5 10-18
7 LZS Jędrzychów 5 4 10-15
8 LZS Podzamcze Nysa 5 1 7- 17

Komunikat nr 2 z 26.01.2020 z turnieju Halowej Piłki Nożnej Seniorów powiatu nyskiego „Nysa 2020”.

1. W turnieju uczestniczy 8 drużyn: LZS Niwnica – Konradowa, Polonia II Nysa, LKS Rusocin, „Oldboy” Nysa, „Król” Pakosławice, LZS Ścinawa Nyska – Korfantów, Polonia II Nysa, Podzamcze Nysa.
2. Zawody sędziowali: Ryszard Wawro i Marcin Biegun z Kolegium Sędziów Opole.
3. Komitet organizacyjny turnieju: Mieczysław Białkowski, Bronisław Ruszel, Tadeusz Wiśniewski, Piotr Janczar.
4. Zawody są rozgrywane w „Hali” Nysa.

Wyniki II kolejki Halowej Ligi Seniorów powiatu nyskiego – „Nysa 2020”

II kolejka 26.01.2020 – niedziela 16.30 – 20.00 Hala Nysa ul Sudecka 23

czas gry 2 x 14 minut bez przerwy
Godz. Lp. Gospodarze Goście
16.30 8 LZS Jędrzychów * Podzamcze Nysa 4-2
17.00 9 "Król" Pakosławice * "Oldboy" Nysa 1-2
17.30 10 LZS Ścinawa Nyska-Korfantów * LZS Jędrzychów 4-1
18.00 11 Podzamcze Nysa * LZS Niwnica-Konradowa 1-2
18.30 12 "Polonia" II Nysa * LKS Rusocin 2-2
19.00 13 LZS Niwnica-Konradowa * LZS Ścinawa Nyska-Korfantów 1-0
19.30 14 "Król" Pakosławice * "Polonia" II Nysa 5-1

Tabela po II kolejce turnieju stan na 26.01.2020 r.

Lp. Nazwa drużyny M Punkty Bramki
1 LZS Niwnica - Konradowa 4 10 7-4
2 „Oldboy” Nysa 3 7 9-5
3 „Król” Pakosławice 4 5 8-5
4 LZS Ścinawa Nyska - Korfantów 4 5 9-7
5 LZS Jędrzychów 3 4 7-8
6 LKS Rusocin 3 2 4-7
7 KS Polonia II Nysa 4 2 7-12
8 LZS Podzamcze Nysa 3 1 5- 8

Strzelcy bramek po II kolejce 26.01.2020:

LZS Niwnica Konradowa: Wójtowicz Tomasz – 3; Piela Andrzej -1; Anioł Dariusz – 1;Grabowiecki Jan-1;Łysy Paweł – 1.

Polonia II Nysa: Szura Janusz – 2;; Szostak Andrzej – 1; Bachleda Wiesław – 2;Gadzina Łukasz – 1;Chmura Grzegorz -1.

LKS Rusocin : Krasowski Rafał – 3;.Dańczyszyn Michał – 1.

„Oldboy” Nysa – Pyrdek Mariusz – 4; Urbańczyk Kacper – 2; Piotrowski Przemysław – 1; Sarkowicz Marcin – 1; Mierzwa Tomasz-1.

„Król” Pakosławice: Maj Łukasz – 1;Gancarz Bartosz – 2; Król Mateusz – 2;Król Dawid-2;Poniewierski Sebastian - 1.

LZS Ścinawa Nyska – Korfantów: Mroziński Marcin - 2; Kaminski Mateusz – 3; Bej Przemysław – 1; Martyna Mateusz – 1;Warchoł Mateusz – 1; Bej Tomasz - 1

LZS Jędrzychów: Żeliszewski Marcin – 4; Jędorowicz Grzegorz – 2;Wajzer Dawid -1

Podzamcze Nysa: Farus Aleksander – 3; Fedoriuk Iwan – 2.

Komunikat nr 1 z turnieju Halowej Piłki Nożnej Seniorów powiatu nyskiego „Nysa 2020”.

1. W turnieju uczestniczy 8 drużyn: LZS Niwnica – Konradowa, Polonia II Nysa, LKS Rusocin, „Oldboy” Nysa, „Król” Pakosławice, LZS Ścinawa Nyska – Korfantów, Polonia II Nysa, Podzamcze Nysa.

2. Zawody sędziowali: Ryszard Wawro i Adam Kitajczuk z Kolegium Sędziów Opole.

3. Komitet organizacyjny turnieju: Mieczysław Białkowski, Bronisław Ruszel, Tadeusz Wiśniewski, Piotr Janczar.

4. Zawody są rozgrywane w „Hali” Nysa.

Wyniki I kolejki Halowej Ligi Seniorów powiatu nyskiego – „Nysa 2020”

Wyniki - I kolejka 19.01.2020 – niedziela 14.00 – 17.30 Hala Nysa ul Sudecka 23 czas gry 2 x 14 minut

14.00 1 LZS Niwnica-Konradowa * "Polonia" II Nysa 3-2
14.30 2 LKS Rusocin * "Oldboy" Nysa 1-4
15.00 3 "Król" Pakosławice * LZS Niwnica-Konradowa 1-1
15.30 4 "Oldboy" Nysa * LZS Ścinawa Nyska-Korfantów 3-3
16.00 5 "Król" Pakosławice * LKS Rusocin 1-1
16.30 6 "Polonia" II Nysa * LZS Jędrzychów 2-2
17.00 7 Podzamcze Nysa * LZS Ścinawa Nyska-Korfantów 2-2

Tabela po I kolejce turnieju stan na 19.01.2020 r.

Lp. Nazwa drużyny M Punkty Bramki

1 „Oldboy” Nysa 2 4 7-4
2 LZS Niwnica - Konradowa 2 4 4-3
3 LZS Ścinawa Nyska - Korfantów 2 2 5-5
4 „Król” Pakosławice 2 2 2-2
5 KS Polonia II Nysa 2 1 4-5
6 LZS Jędrzychów 1 1 2-2
7 LKS Rusocin 2 1 2-5
8 LZS Podzamcze Nysa 1 1 2-2

Uczestnicy turnieju winni posiadać ubezpieczenie, oraz ważne badanie lekarskie lub oświadczenie zawodnika potwierdzone przez kierownika drużyny (lista zbiorcza) o dobrym stanie zdrowia umożliwiającym udział w turnieju. Zakończenie turnieju planowane jest na 16.02.2020 r.

Terminy Halowej Ligi seniorów Nysa 2020 r.

19.01.2020 r godz. 14:00- 17:30
26.01.2020 r. godz. 16:30 – 20:00
08.02.2020 r. godz. 10:00 – 13:30
16.02. 2020 r. godz. 12:00 – 15:30
Terminarz Halowej Ligi Seniorów „Nysa 2020”

I kolejka Halowej Ligi Seniorów powiatu nyskiego – „Nysa 2012”

Godz. Lp. Gospodarze Goście

I kolejka 19.01.2020 – niedziela 14.00 – 19.30 Hala Nysa ul Sudecka 23

czas gry 2 x 14 minut bez przerwy korekta.
Wyniki
Godz. Lp. Gospodarze Goście
14.00 1 LZS Niwnica-Konradowa * "Polonia" II Nysa
14.30 2 LKS Rusocin * "Oldboy" Nysa
15.00 3 "Król" Pakosławice * LZS Niwnica-Konradowa
15.30 4 "Oldboy" Nysa * LZS Ścinawa Nyska-Korfantów
16.00 5 "Król" Pakosławice * LKS Rusocin
16.30 6 "Polonia" II Nysa * LZS Jędrzychów
17.00 7 Podzamcze Nysa
* LZS Ścinawa Nyska-Korfantów


II kolejka 26.01.2020 – niedziela 16.30 – 20.00 Hala Nysa ul Sudecka 23

czas gry 2 x 14 minut bez przerwy

Godz. Lp. Gospodarze Goście
16.30 8 LZS Jędrzychów * Podzamcze Nysa
17.00 9 "Król" Pakosławice * "Oldboy" Nysa
17.30 10 LZS Ścinawa Nyska-Korfantów * LZS Jędrzychów
18.00 11 Podzamcze Nysa * LZS Niwnica-Konradowa
18.30 12 "Polonia" II Nysa * LKS Rusocin
19.00 13 LZS Niwnica-Konradowa * LZS Ścinawa Nyska-Korfantów
19.30 14 "Król" Pakosławice * "Polonia" II Nysa

III kolejka 08.02.2020 – sobota 10.00 – 13.30 Hala Nysa ul Sudecka 23

czas gry 2 x 14 minut bez przerwy

Godz. Lp. Gospodarze Goście

10.00 15 Oldboy Nysa* LZS Jedrzychow
10.30 16 Lks Rusocin * Podzamcze Nysa
11.00 17 LZS Jedrzychow-* LZs Niwnica
11.30 18 Polonia Ii Nysa * "Oldboy Nysa
12.00 19 LZS Scinawa Nyska* LKS Rusocin
12.30 20 "Podzamcze Nysa * Polonia II Nysa
13.00 21 Krol Pakoslawice * LZS Scinawa Nyska Korfantow

IV kolejka 16.02.2020 – niedziela 12.00 – 15.30 Hala Nysa ul Sudecka 23

czas gry 2 x 14 minut bez przerwy

Godz. Lp. Gospodarze Goście

12.00 22 Podzamcze Nysa * "Król" Pakosławice
12.30 23 "Oldboy" Nysa * LZS Niwnica-Konradowa
13.00 24 LKS Rusocin * LZS Jędrzychów
13.30 25 Podzamcze Nysa * "Oldboy" Nysa
14.00 26 LZS Jędrzychów * "Król" Pakosławice

14.30 27 LZS Niwnica-Konradowa * LKS Rusocin
15.00 28 LZS Ścinawa Nyska-Korfantów * "Polonia" II Nysa

Wyniki klasa B.

Wyniki klasa B seniorów powiat nyski 09-10.11.2019 r.

LZS Meteor Jasienica Dolna – LZS Kępnica 1-2
LKS Viktoria Wierzbnik – LKS Ogrodnik Chróścina Nyska 0 - 12
LZS Groszmal Opole – LZS Przechód 6-0
LZS Kamienica Nyska - LZS Sękowice 10 - 3
LZS Agro Chmiel Ujeździec – Czarni II Otmuchów Wójcice 2 - 3
LZS Siestrzechowice – LZS Maciejowice 0-4
LZS Gościce – LZS Śliwice 11-2
LZS Łąka Jodłów – LZS Buków 6-0
LKS Orzeł II Reńska Wieś – Polonia II Nysa 2 - 5
LKS Goświnowice – LZS Jędrzychów 4 - 2
GKS II Głuchołazy – LZS Polski Świętów 2 - 4
LZS Niwnica Konradowa – LZS Kolnowice 4-4
LZS Czyżowice – LUKS Delta Bielice 7-3
LZS Włodary Weża – LZS Grom Szybowice 7 - 0

Wyniki klasa B powiat nyski.

Klasa B powiat nyski 02-03.2019

LKS Ogrodnik Chróścina Nyska – LZS Czarni Przylesie Dolne 4 - 2
LZS Buków – LKS Goświnowice 1-5
LZS Polski Świętów – LZS Czyżowice 6-1
LZS Kolnowice – LZS Włodary Węża 3-4
Czarni II Otmuchów Wójcice – LKS Orzeł II Reńska Wieś 11 - 1
Polonia II Nysa – LZS Gościce 0-4
LZS Sękowice – LZS Siestrzechowice 1 - 3
LZS Maciejowice – LZS Łąka Jodłów 2 - 3
LZS Śliwice – LZS Kamienica Nyska 3 - 0
LZS Jędrzychów – LZS Agro Chmiel Ujeździec 1 - 0
LZS Grom Szybowice – GKS II Głuchołazy 0 - 14
LZS Kępnica – LZS Niwnica – Konradowa 5 - 0
LUKS Delta Bielice – LZS Łąka Prudnicka 7 - 6
LZS Rudziczka – LZS Meteor Jasienica Dolna 4 - 0

Wyniki klasa B

Wyniki klasa B seniorów 26-27.10.2019 powiat nyski.

LZS Orzeł Olszanka – LKS Ogrodnik Chróścina Nyska 4-4
KS Górażdże – LZS Przechód 4-4
LZS Agro Chmiel Ujeździec- LZS Buków 4 – 0 zawody zakończone w 65 minucie z powodu kontuzji gości.
LZS Gościce – Czarni II Otmuchów Wójcice 5-2
LZS Kamienica Nyska – Polonia II Nysa 0 - 7
LKS Goświnowice – LZS Maciejowice 0-1
LZS Śliwice – LZS Sękowice 5-2
LKS II Orzeł Reńska Wieś – LZS Jędrzychów 0 – 6
LZS Łąka Jodłów – LZS Siestrzechowice 0-8
LZS Meteor Jasienica Dolna – LUKS Delta Bielice 3-3
GKS II Głuchołazy – LZS Kolnowice 7-1
LZS Grom Szybowice – LZS Polski Świętów 0-6
LZS Niwnica Konradowa – LZS Rudziczka 5-1
LZS Włodary Węża – LZS Kępnica 2 - 1

Wyniki klasa B powiat nyski

Wyniki klasa B seniorów 19-20.10.2019 powiat nyski.

LKS Ogrodnik Chróścina Nyska – LZS Pogoń Łosiów 4-1
LZS Przechód – Polonia II Prószków
LZS Buków- LKS II Orzeł Reńska Wieś 2-1
Czarni II Otmuchów – LZS Kamienica Nyska 6-2
LZS Siestrzechowice - LKS Goświnowice 2-2
Polonia II Nysa – LZS Śliwice 16-1
LZS Sękowice – LZS Łąka Jodłów 0 -8
LZS Maciejowice v- LZS Agro Chmiel Ujeździec 0-1
LZS Jędrzychów – LZS Gościce 7-2
LZS Polski Świętów – LZS Łąka Prudnicka 2-0
LZS Kępnica – GKS II Głuchołazy 2-0
LZS Rudziczka – LZS Włodary Węża 4-8
LUKS Delta Bielice – LZS Niwnica Konradowa 5-0
LZS Czyżowice – LZS Meteor Jasienica Dolna 1-2

Wyniki klasa B

Wyniki klasa B seniorów 12-13.10.2019 r.

LZS Zieloni Ligota Tułowicka – LZS Przechód 9 – 2
LZS Agro Chmiel Ujeździec – LZS Siestrzechowice 0 – 2
LKS Goświnowice – LZS Łąka Jodłów 3 - 0
LZS Gościce – LZS Buków 1 - 0
LZS Kamienica Nyska – LZS Jędrzychów 0 – 3 zawody zakończone w 26 minucie z powodu zdekompletowania drużyny gospodarzy.
LKS II Orzeł Reńska Wieś – LZS Maciejowice 3 - 4
LZS Śliwice – Czarni II Otmuchów – Wójcice 1 - 12
Polonia II Nysa – LZS Sękowice 12 - 3
LZS Kolnowice – LZS Polski Świętów 1 – 4
LZS Meteor Jasienica Dolna – LZS Łąka Prudnicka 7 – 3
GKS II Głuchołazy – LZS Rudziczka 4 - 3
LZS Grom Szybowice – LZS Kępnica 0 - 17
LZS Niwnica Konradowa – LZS Czyżowice 2 - 1
LZS Włodary Węża – LUKS Delta Bielice 3 - 2

Wyniki klasa B

Wyniki klasa B seniorów 05-06.10.2019 powiat nyski.

05.10.2019 r.
LZS Buków – LZS Kamienica Nyska 11-4
LZS Kępnica – LZS Kolnowice 12-3
LZS Polski Świętów – LZS Meteor Jasienica Dolna 6-0

06.10.2019 r.
LKS Ogrodnik Chróścina Nyska – LZS Kruszyna Prędocin 1 - 3
LZS Przechód – LZS Gazownik Wawelno 3 - 5
Czarni II Otmuchów Wójcice – Polonia II Nysa 6 - 4
LZS Siestrzechowice – LKS II Orzeł Reńska Wieś 2 - 3
LZS Sękowice – LKS Goświnowice 0-9
LZS Maciejowice – LZS Gościce 3 - 0
LZS Łąka Jodłów – LZS Agro Chmiel Ujeździec 5-2
LZS Jędrzychów – LZS Śliwice 12 – 0 zawody zakończone w 46 minucie z powodu zdekompletowania drużyny gości.
LUKS Delta Bielice – GKS II Głuchołazy 5 - 0
LZS Czyżowice – LZS Włodary Węża 3 - 3
LZS Łąka Prudnicka – LZS Niwnica Konradowa 5 - 0

Wyniki klasa B.

Wyniki klasa B seniorów powiat nyski 28-29.09.2019.

LZS Agro Chmiel Ujeździec- LKS Goświnowice 2-4
LZS Zryw Szydłowice – LKS Ogrodnik Chróścina Nyska 1-1
LZS Chrząszcz Chrząszczyce – LZS Przechód 7 – 0
Czarni II Otmuchów –Wójcice – LZS Sękowice 6 -1
LZS Kamienica Nyska – LZS Maciejowice 1-2
LZS Śliwice – LZS Buków 2-2
LKS II Orzeł Reńska Wieś – LZS Łąka Jodłów 1-7
LZS Gościce – LZS Siestrzechowice 3 - 2
Polonia II Nysa – LZS Jędrzychów 2 - 4
GKS II Głuchołazy – LZS Czyżowice 2-0
LZS Grom Szybowice – LUKS Delta Bielice bw.
LZS Niwnica Konradowa – LZS Meteor Jasienica Dolna 2-4
LZS Włodary Węża – LZS Łąka Prudnicka 3 - 2

Wyniki klasa B seniorów

Wyniki klasa B seniorów 21-22.09.2019 r powiat nyski.

LKS Ogrodnik Chróścina Nyska – KS Jankowice Wielkie 4 – 1
LZS Przechód – ULKS II Żlinice 7 - 0
LZS Buków – KS II Polonia Nysa – goście nie dojechali na zawody
LZS Siestrzechowice - LZS Kamienica Nyska 4 - 3
LZS Sękowice – LZS Agro Chmiel Ujeździec 1 - 5
LZS Maciejowice – LZS Śliwice 7 - 2
LZS Łąka Jodłów – LZS Gościce 1 - 1
LKS Goświnowice – LKS Orzeł II Reńska Wieś 3 - 1
LZS Jędrzychów – Czarni II Otmuchów Wójcice 6 - 4
LZS Meteor Jasienica Dolna – LZS Włodary Węża 0-6
LZS Polski Świętów – LZS Niwnica Konradowa – goście nie dojechali na zawody.
Luks Delta Bielice – LZS Kolnowice 6 - 3
LZS Rudziczka – LZS Kępnica 3 - 6
LZS Łąka Prudnicka – GKS II Głuchołazy 3 - 2

Wyniki klasa B

Klasa B 14 -15.09.2019 powiat nyski.

Polonia Przylesie – Ogrodnik Chróścina Nyska 1 – 3
LZS Jędrzychów – LZS Sękowice 5 - 2
Czarni II Otmuchów – Wójcice – LZS Buków 5-2
LZS Gościce – LKS Goświnowice 0 – 2
LZS Kamienica Nyska – LZS Łąka Jodłów 2 – 6
LZS II Reńska Wieś – LZS Agro Chmiel Ujeździec 0-2
LZS Śliwice – LZS Siestrzechowice 0-2
Polonia II Nysa – LZS Maciejowice 5 - 5
SKS Chmielowice – LZS Przechód 3 – 5
GKS II Głuchołazy – LZS Meteor Jasienica Dolna 3 – 1
LZS Kępnica – LUKS Delta Bielice 8 – 2
LZS Włodary – Węża – LZS Niwnica Konradowa 1 - 2
LZS Rudziczka – LZS Polski Świętów mecz przełożony na 28.09.2019

Wyniki klasa B

Wyniki klasa B seniorów powiat nyski 07-08.09.2019 r.

07.09.2019

LZS Buków – LZS Jędrzychów 2-1
LZS Polski Świętów – LZS Włodary Węża 3-2
LZS Meteor Jasienica Górna – LZS Grom Szybowice 5-0

08.09.2019

LZS Czyżowice – LZS Kępnica 1 - 5
LZS Niwnica Konradowa – GKS II Głuchołazy Jarnołtówek 3 - 4
LUKS Delta Bielice – LZS Rudziczka 6 - 1
LKS Ogrodnik Chróścina Nyska – LZS Krasna Góra 2-3
LZS Siestrzechowice – Polonia II Nysa 0-3
LZS Agro Chmiel Ujeździec- LZS Gościce 2-3
LZS Maciejowice – Czarni II Otmuchów Wójcice 4 - 0
LZS Łąka Jodłów – LZS Śliwce 4-3
LZS Goświnowice – LZS Kamienica Nyska 5 - 0
LZS Sękowice – LKS II Orzeł Reńska Wieś 1 – 3
LZS Przechód – LZS Chrzelice 4-2

Wygenerowano w sekund: 0.02
3,074,861 Unikalnych wizyt