Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Wyniki klasa B seniorów

Wyniki klasa B seniorów powiat nyski 10-11.11.2018 r.

10.11.2018

LZS Agro Chmiel Ujeździec – LZS Koperniki – Morów 0-3

11.11.2018
LKS Ogrodnik Chróścina Nyska - LZS Rolnik Lasocice 1-0
LUKS Delta Bielice – LZS Sparta Wójtowice 7-0
LZS Meteor Jasienica Dolna – LKS Orzeł II Reńska Wieś 2-0
LKS Plon Skoroszyce – LZS Goworowice 3-4
GZLZS Grodków - LZS Sękowice 10 – 1
LKS Goświnowice – LZS Skorpion II Kopice Więcmierzyce 3-2
LZS Kamienica Nyska – LZS Polski Świętów 2-3
MZLKS II Czarni Otmuchów – Wójcice – LZS Śliwice 7-1
LZS Niwnica - Konradowa – LZS Maciejowice 5-5-
LZS Gościce – LZS Siestrzechowice 10-1
LZS Łąka –Jodłów – LZS Kępnica 13-0
LZS Włodary – Węża – LKS Szonów 0-2

Wyniki klasa B

Wyniki klasa B seniorów powiat nyski 03-04.11.2018 r.

03.11.2018

LZS Rolnik Lasocice – LKS Plon Skoroszyce 8-0

04.11.2018

LZS Goworowice – LUKS Delta Bielice 1-7
LZS Sękowice – LUKS Meteor Jasienica Dolna 0-6
LZS Skorpion II Kopice – Więcmierzyce – LKS Ogrodnik Chróścina Nyska 2 – 3
LKS Orzeł II Reńska Wieś – LKS Goświnowice 4- 1
LZS Kępnica – LZS Kamienica Nyska 8 – 2
LZS Polski Świętów – Czarni II Otmuchów – Wójcice 4-1
LZS Siestrzechowice – LZS Agro Chmiel Ujeździec 2-2
LZS Maciejowice – LZS Gościce 5-9
LZS Koperniki – Morów – LZS Łąka Jodłów 0-2
LZS Śliwice – LZS Niwnica Konradowa 6-0
LZS Rzepce – LZS Włodary – Węża 0 – 1
LZS Kosmos Dobra – LZS Przechód 2-2

Zaproszenie na kurs trenerski

Zaproszenie OZPN Opole na kurs trenerski UEFA GRASSROOTS C

uprawniający do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów uczestniczących w rozgrywkach od A klasy do klas niższych oraz zespołów młodzieżowych

Koszt kursu: 980 zł płatne po zakwalifikowaniu na kurs ( opłata uwzględnia udział w Kursie Pierwszej Pomocy Medycznej) na konto nr: 05 8907 0008 2012 7500 6019 0003

Termin: I. od 07. 12. 2018 r. do 31 03. 2019 r.

Zajęcia odbywają się w weekendy.
Przyjmowanie wniosków do 23 11. 2018 r.
Rozpatrzenie wniosków 23.11.2018 r

Decyduje kolejność zgłoszeń Maksymalna liczba uczestników kursu – 32 osoby.
Kryteria egzaminacyjne ukończenia kursu trenerów UEFA Grassroots C
Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są:

100% obecność na zajęciach kursu
prowadzenie dziennika kursu uczestnika
odbycie stażu trenerskiego
zdanie przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzaminu końcowego (część teoretyczna i praktyczna). W składzie Komisji Egzaminacyjnej uczestniczy w charakterze przewodniczącego osoba reprezentująca PZPN wyznaczona przez Komisję Techniczną.

Ogólne zasady aplikacji przez trenerów na kursy

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa - za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl - wniosek zawierający:

1. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i E-mail wnioskodawcy,

2. określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca wykonywał swój zawód,

3. w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej - podanie przebiegu kariery zawodniczej,

4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

5. zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków trenera piłki nożnej.


Do wniosku powinny być dołączone:

1. skan świadectwa ukończenia szkoły średniej,

2. skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego - ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia,

3. skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,

4. skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

5. skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań medycznych do podjęcia zajęć praktycznych na kursie trenerskim,

6. skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy.

Uchwała nr V/75 z dnia 25.05.2017r. - Organizacja kursów trenerskich

http://pilkaopolska.pl/nabor-na-kursy-trenerskie-grassroots-c-i-grassroots-d/

UWAGA: WSZYSTKIE KURSY ROZPOCZYNAMY W MOMENCIE ZEBRANIA WYMAGANEJ LICZBY UCZESTNIKÓW . RÓWNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE W PRZYPADKU I NIE ZEBRANIA WYMAGANEJ LICZBY UCZESTNIKÓW KURSÓW, TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW ZOSTANĄ WYDŁUŻONE.

Wyniki klasa B seniorów

Wyniki klasa B seniorów 27-28.10.2018 powiat nyski.

27.10.2018

LZS Agro Chmiel Ujeździec- LZS Maciejowice 9-1
LZS Niwnica Konradowa – LZS Polski Świętów 1-14

28.10.2018

LKS Ogrodnik Chróścina Nyska – LKS Goświnowice 5- 2
LUKS Delta Bielice – LZS Rolnik Lasocice 2-3
LZS Jasienica Dolna – LZS Spartan Wójtowice 5 -0
GZLZS Grodków – LZS Goworowice 1 – 7
LZS Sękowice – LZS II Orzeł II Reńska Wieś 0-4
LKS Plon Skoroszyce – LZS II Skorpion Kopice - Więcmierzyce 1 - 6
Czarni II Otmuchów – Wójcice – LZS Kamienica Nyska 15 - 0
LZS Łąka Jodłów – LZS Siestrzechowice 10 - 3
LZS Koperniki – Morów – LZS Kępnica 3 - 1
LZS Gościce – LZS Śliwice 8 - 0
LZS Zawada – LZS Włodary Węża 0 - 11
LZS Przechód – LZS Dąbrówka Górna 1 -9

Wyniki klasa B seniorów

Wyniki klasa B seniorów powiat nyski 20-21.10.2018 r.

20.10.2018

LZS Rolnik Lasocice GZLZS Grodków– 7- 1
LZS Polski Świętów – LZS Gościce 1-1

21.10.2018

LZS Kępnica – MZLKS II Czarni Otmuchów – Wójcice 3-5
LZS Kamienica Nyska- LZS Niwnica – Konradowa 8 – 5
LZS Siestrzechowice – LZS Koperniki – Morów 1 -3
LZS Śliwice – LZS Agro Chmiel Ujeździec 1 - 4
LZS Goworowice – LZS Meteor Jasienica Dolna 0-3
LZS II Kopice Więcmierzyce – LUKS Delta Bielice 2-1
LZS Spartan Wójtowice – LZS Sękowice 13-2
LKS Goświnowice – LKS Plon Skoroszyce – goście nie dojechali na zawody.
LKS II Orzeł Reńska Wieś -LKS Ogrodnik Chróścina Nyska –1-4
LZS Włodary – Węża LZS Czyżowice 2-0
LZS Maciejowice – LZS Łaka Jodłów 2-2

Wyniki klasa B powiat nyski

Wyniki klasa B seniorów powiat nyski 13-14.10.2018.

13.10.2018

LZS Agro Chmiel Ujeździec – LZS Polski Świętów 0-4

14.10.2018

LZS Sękowice – LZS Goworowice 3-12
LKS Plon Skoroszyce – LKS Ogrodnik Chróścina Nyska 0-5
LUKS Delta Bielice – LKS Goświnowice 2-3
LZS Sparta Wójtowice – LZS II Orzeł Reńska Wieś-5-1
LZS Rolnik Lasocice – LZS Meteor Jasienica Dolna 2-2
LZS Siestrzechowice – LZS Kępnica 3-1
LZS Niwnica Konradowa – MZLKS II Czarni Otmuchów-Wójcice 0-4
LZS Gościce – LZS Kamienica Nyska 1-0
LZS Łąka – Jodłów – LZS Śliwice 12-1
LZS Koperniki – Morów – LZS Maciejowice – goście nie dojechali na zawody.
LZS Viktoria Pomorzowice – LZS Włodary – Węża 0-6

Wyniki klasa B

Wyniki klasa B seniorów powiat nyski 06-07.10.2018 r.

06.10.2018

LZS Rolnik Lasocice – LZS Sękowice – zawody nie zostały rozegrane ponieważ goście przed zaswodami nie posiadali pełnego składu drużyny.

LZS Polski Świętów – LZS Łąka Jodłów 3-3

07.10.2018

LZS Goworowice - LZS Spartan Wójtowice 0-3
LKS Ogrodnik Chróścina Nyska – LUKS Delta Bielice 2 - 5
LZS Skorpion II Kopice Więcmierzyce – LZS Meteor Jasienica Dolna 2-4
LKS II Orzeł Reńska Wieś – LKS Plon Skoroszyce 3 - 2
LKS Goświnowice – GZLZS Grodków 3-0
LZS Kępnica – LZS Niwnica Konradowa 4-0
Czarni II Otmuchów Wójcice – LZS Gościce 1-4
LZS Kamienica Nyska – LZS Agro Chmiel Ujeździec 5-2
LZS Maciejowice – LZS Siestrzechowice 3-10
LZS Śliwice – LZS Koperniki – Morów 0-2
LZS Włodary – Węża – LZS Rudziczka 4-1


Wyniki klasa B

Wyniki klasa B seniorów powiat nyski 29-30.09.2018 r.

30.09.2018

LZS Polski Świętów – LZS Koperniki – Morów 0 -3
LZS Goworowice – LZS II Orzeł Reńska Wieś 1-1
LUKS Delta Bielice – LKS Plon Skoroszyce 3-3
LZS Meteor Jasienica Dolna – LKS Goświnowice 1-2
LZS Sękowice – LZS Skorpion II Kopice Więcmierzyce 1-11
LZS Spartan Wójtowice – LZS Rolnik Lasocice 1 - 5
GZLZS Grodków – LKS Ogrodnik Chróścina Nyska 3-9
LZS Agro Chmiel Ujeździec- Czarni II Otmuchów – Wójcice 2-0
LZS Siestrzechowice – LZS Śliwice 2-3
LZS Gościce – LZS Niwnica – Konradowa 10-0
LZS Maciejowice – LZS Kępnica 1-4
LZS Łąka – Jodłów – LZS Kamienica Nyska 12-2
LZS Grom Szybowice – LZS Włodary – Węża 3-2

Wyniki klasa B seniorów

Wyniki klasa B seniorów powiat nyski 22-23.09.2018 r.

22.09.2018 r.

LZS Polski Świętów – LZS Siestrzechowice 3-1
LZS Rolnik Lasocice – LZS Goworowice 2-1
LZS Niwnica – Konradowa – LZS Agro Chmiel Ujeździec 3 - 4

23.09.2018 r.

LKS Ogrodnik Chróścina Nyska – LZS Meteor Jasienica Dolna
LKS Plon Skoroszyce – GZLZS Grodków 1-0
LKS II Orzeł Reńska Wieś – LUKS Delta Bielice 2-1
LKS Goświnowice – LZS Sękowice 8-0
LZS Kamienica Nyska – LZS Koperniki – Morów 0-5
Czarni II Otmuchów – Wójcice – LZS Łąka – Jodłów 3-3
LZS Śliwice – LZS Maciejowice 4-2
LZS Kępnica – LZS Gościce 3 - 4
LZS Włodary – Węża – LZS Stare Kotkowice 1-0

Wyniki klasa B seniorów

Wyniki klasa B seniorów 15-16.09.2018 r. powiat nyski.

15.09.2018

LZS Meteor Jasienica Dolna – LKS Plon Skoroszyce 3 – 0
LZS Agro Chmiel Ujeździec – LZS Gościce 2-1
LZS Lubrza – LZS Włodary – Węża 5-2

16.09.2018

LZS Rolnik Lasocice – LZS II Orzeł Reńska Wieś 3-1
GZLZS Grodków – LUKS Delta Bielice 2-5
LZS Sękowice – LKS Ogrodnik Chróścina Nyska 0-9
LZS Goworowice – LZS II Skorpion Kopice Więcmierzyce 4-1
LZS Spartan Wójtowice – LKS Goświnowice 6 - 2
LZS Maciejowice – LZS Polski Świętów 1-3
LKS Koperniki Morów – Czarni II Otmuchów Wójcice 4 - 4
LZS Łąka Jodłów – LZS Niwnica Konradowa 8 - 1
LZS Śliwice – LZS Kępnica 2 - 4
LZS Siestrzechowice – LZS Kamienica Nyska 4-2

Wyniki klasa B

Wyniki klasa B seniorów powiat nyski 08-09.09.2018.

08.09.2018

LZS Niwnica – Konradowa LZS Koperniki – Morów 1 - 4
LZS II Orzeł Reńska Wieś – GZLZS Grodków 3-0
LZS Śliwice – LZS Polski Świętów 2-10

09.09.2018

LZS Kamienica Nyska – LZS Maciejowice 5-5
Czarni II Otmuchów – Wójcice – LZS Siestrzechowice 2-2
LZS Skorpion Kopice II Więcmierzyce - LKS Rolnik Lasocice –2-6
LKS Ogrodnik Chróścina Nyska – LZS Spartan Wójtowice 3-2
LUKS Delta Bielice- LZS Meteor Jasienica Dolna 1 – 1
LKS Goświnowice – LZS Goworowice 4 - 2
LKS Plon Skoroszyce – LZS Sękowice zawody nie zostały rozegrane z powodu zdekompletowania drużyny gości.
LZS Gościce – LZS Łąka Jodłów 1-1
LZS Kępnica – LZS Agro Chmiel Ujeździec 1-2
LZS Włodary Węża – LZS Kolnowice 5-0

Wyniki klasa B powiat nyski

Wyniki klasa B seniorów powiat nyski 01-02.09.2018 r.

25.08.2018

LZS Polski Świętów – LZS Kępnica 2-0

01.09.2018

LZS Rolnik Lasocice – LKS Goświnowice 3-2
LZS Kujawy LZS Włodary – Węża 1-0

02.09.2018

LKS II Skorpion Kopice Więcmierzyce – LZS II Orzeł Reńska Wieś 3-2
LZS Goworowice – LKS Ogrodnik Chróścina Nyska 5-1
LZS Meteor Jasienica Dolna – GZLZS Grodków 4-0
LZS Sękowice – LUKS Delta Bielice 1-5
LZS Spartan Wójtowice – LKS Plon Skoroszyce 5 - 2
LZS Łąka Jodłów – LZS Agro Chmiel Ujeździec 3-0
LZS Koperniki Morów – LZS Gościce 2-0
LZS Maciejowice – Czarni II Otmuchów-Wójcice 3-3
LZS Siestrzechowice – LZS Niwnica-Konradowa 4-1
LZS Śliwice – LZS Kamienica Nyska 4-3

turniej piłki nożnej seniorów w Śliwicach

Komunikat z turnieju piłki nożnej im. Andrzeja Sprota, Jana Erazmusa, Jerzego Uderskiego -2019.

Komunikat z Turnieju piłki nożnej im. Andrzeja Sprota, Jana Erazmusa, Jerzego Uderskiego -2019.

1.Turniej został rozegrany w Otmuchowie -Śliwicach w dniu 10.08.2018 od godz.14.30

2.Organizatorem turnieju był Mateusz Wąchała LZS Śliwice oraz Piotr Janczar

3.W turnieju uczestniczyły następujące drużyny: LZS Śliwice; LZS Maciejowice, LZS Siestrzechowice, LZS Niwnica-Konradowa,

Wyniki rozgrywek:

LZS Śliwice - LZS Siestrzechowice 0 - 1
LZS Niwnica - Konradowa - LZS Maciejowice 0 – 1
LZS Maciejowice - LZS Siestrzechowice 3 - 0
LZS Niwnica Konradowa - LZS Śliwice 2 - 4
LZS Niwnica Konradowa - LZS Siestrzechowice 0 - 2
LZS Maciejowice - LZS Śliwice 1-1

Tabela turnieju.

Lp. Nazwa drużyny M P B
1 LZS Maciejowice 3 7 5 - 1
2 LZS Siestrzechowice 3 6 3 - 3
3 LZS Śliwice 3 4 5 - 4
4 LZS Niwnica - Konradowa 3 0 2 - 7


Zaproszenie na turniej.

1. Zapraszamy drużyny do udziału w XIV turnieju piłki nożnej seniorów im. Andrzeja Sprota, Jana Erazmusa, i III turnieju Jerzego Uderskiego w 2019 r.

2. Turniej zostanie rozegrany w Otmuchowie-Śliwicach w dniu 10.08.2019. / sobota godz.14.30

3. Zgłoszenia przyjmowane są emailem na adres:piotr.janczar@wp.pl do dnia 30.07.2019.

4. Warunkiem udziału jest posiadanie aktualnych badań lekarskich i ubezpieczenia zawodnikówlub oświadczenie o stanie zdrowia i posiadanym ubezpieczeniu..

Zgłoszone drużyny: LZS Śliwice; LZS Maciejowice, LZS Siestrzechowice, LZS Niwnica-Konradowa,

Wyciąg z regulaminu w/w turnieju:

Rozpoczynamy o 14.30 gramy 2 x 20 minut jak będzie wysoka temperatura powietrza 2x 15 minut.

1. Obowiązują aktualne badania lekarskie, lub oświadczenia o stanie zdrowia umożliwiającego udział w turnieju.

2.W przypadku równej ilości punktów o kolejności decyduje bezpośredni mecz w przypadku 3 drużyn dodatkowa tabela dla zainteresowanych. Jeżeli to nie rozstrzygnie lepsza różnica bramek w całym turnieju, następnie, większa ilość bramek strzelonych, i dalej mniejsza ilość bramek straconych.

3.Zawodnicy mają obowiązek ubezpieczenia we własnym zakresie, lub w klubie, obowiązuje oświadczenie w tym zakresie.

4.Organizator nie odpowiada za wypadki w czasie, przed i po zawodach.

5.Za niesportowe zachowanie karty wykluczenia 2 i 5 minut lub całkowita wykluczenie z turnieju.

Terminarz rozgrywek: (Czas gry 2 x 15 minut bez przerwy)
korekta

Zbiórka drużyn na boisku w Otmuchowie Śliwicach o godz. 14.15

Terminarz rozgrywek: (Czas gry 2 x 15 minut bez przerwy)

14.40 - LZS Śliwice - LZS Siestrzechowice

15.15 - LZS Niwnica - Konradowa - LZS Maciejowice

15.50 - LZS Maciejowice - LZS Siestrzechowice

16.25 - LZS Niwnica Konradowa - LZS Śliwice

17.00 - LZS Niwnica Konradowa - LZS Siestrzechowice

17.35 - LZS Maciejowice - LZS Śliwice

XV Puchar Starosty Nyskiego 2018 r.

XV TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR STAROSTY NYSKIEGO

Uczestnicy turnieju:

GRUPA A
1.Ludowy Zespół Sportowy KAŁKÓW
2. Ludowy Zespół Sportowy GRYŻÓW
3. Ludowy Klub Sportowy „ATOM” GRĄDY GOŚWINOWICE
4. Ludowy Klub Sportowy BIAŁA NYSKA

GRUPA B
1. Ludowy Zespół Sportowy MALERZOWICE MAŁE
2. Ludowy Zespół Sportowy „KASTOR” JASIENICA GÓRNA
3. Gminny Ludowy Klub Sportowy KAMIENNIK
4. Kamieniarski Klub Sportowy ‘SUDETY’ BURGRABICE

Rozpoczęcie Turnieju fazy grupowej 22.07.2018

Komunikat z turnieju finałowego.


Turniej finałowy został rozegrany w dniu 12.08.2018 r. od godz. 14.00.

Na bardzo dobrze przygotowanym obiekcie sportowym LZS Kastor Jasienica Górna rozegrano XV Finał Turniej Piłki Nożnej seniorów „O Puchar Starosty Nyskiego”

Po rozgrywkach grupowych do finału zakwalifikowało się 4 drużyny.

LZS Gryżów (obrońca tytułu XV edycji), LZS Kastor Jasienica Górna, KKS Sudety Burgrabice, LKS Biała Nyska.

Na trybunach zasiadło 250 kibiców wszystkich drużyn i mieszkańców Jasienicy Górnej i okolic. Wszystkie mecze grano 2 x 20 minut.
Mecz sędziowali Franciszek Rasała, Adam Kitajczuk, Daniel Jaminski z Kolegium Sędziów OZPN. Kierownikiem i spikerem turnieju był Marian Czeczil przy owocnej udziale Joanny Bołdak i Elżbiety Serafin ze Starostwa Nyskiego oraz Tadeusza Wiśniewskiego, Mieczysława Białkowskiego, Bronisława Ruszel
Osobne podziękowania należą się Zarządowi LZS Kastor Jasienica Górna Robert Ilasz i sołtys wsi Jasienica Górna Krzysztof Rodak za wspaniałą oprawę i zabezpieczenie pod względem bezpieczeństwa imprezy i wzorowe przygotowanie obiektu sportowego i zaplecza socjalnego. Brawo !!!! .

Puchar za 1 miejsce w turnieju, najlepszego napastnika i króla strzelców oraz cenne nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego dla wszystkich drużyn uczestniczących w turnieju (LZS Kałków, GLKS Kamiennik, LZS Malerzowice Małe, LKS Atom Grądy-Goświnowice. wręczali: członek Zarządu Powiatu nyskiego Daniel Palimąka, Burmistrz Otmuchowa Jan Woźniak oraz organizatorzy turnieju.
Daniel Palimąka wyraził uznanie dla organizatorów Turnieju za wspaniałą sportową imprezę. Zapewnił, że XVI Turniej będzie bardziej okazały.

WYNIKI MECZÓW

I półfinał;

LZS Gryżów – LZS Kastor Jasienica Górna 2-0 (0-0)

II półfinał:

KKS SUDETY Burgrabice – LKS Biała Nyska 1-1 (1-0)

W rzutach karnych 4-5 dla LKS Biała Nyska.

Mecz o 3 miejsce

LKS KASTOR Jasienica Górna – KKS SUDETY Burgrabice 1-1 (0-1)

W rzutach karnych 4-1 dla LZS Kastor Jasienica Górna

FINAŁ:

LZS GRYŻÓW – LKS BIAŁA NYSKA 0-1 (0-0)

Końcowa kolejność turnieju XV Puchar Starosty Nyskiego 2018 r.

1 miejsce : LKS Biała Nyska

2 miejsce : LZS Gryżów

3 miejsce . LZS KASTOR Jasienica Górna

4 miejsce KKS SUDETY Burgrabice

Najlepszy strzelec: ŁUKASZ ŁACIAK – LKS Biała Nyska (10 goli)

Najlepszy bramkarz: MACIEJ KLIŚ – LZS KASTOR Jasienica Górna.

Mecze sędziowali: Adam Kitajczuk, Franciszek Rasała, Daniel Jamiński.

Wyniki rozgrywek w grupach:

III Kolejka rozgrywek - wyniki 5.08.2018 godz. 17,oo

LZS Gryżów - LKS Biała Nyska : 5 - 2

LKS Atom Grądy Goświnowice - LZS Kałków - 2 - 8

Tabela dodatkowa dla 3 drużyn:

LZS Kałków 3 pkt.7-13 -6

LKS Biała Nyska 3 pkt. 13-9 +4

LZS Gryżów 3 pkt. 7 – 5 +2

TABELA KOŃCOWA GRUPA A - 05.08.2018 r.

LKS Biała Nyska 3 6 18-12 +6 - AWANS DO FINAŁU - PO UWZGLĘDNIENU TABELI DODATKOWEJ

LZS Gryżów 3 6 13-8 +5 – AWANS DO FINAŁU - PO UWZGLĘDNIENIU TABELI DODATKOWEJ


LZS Kałków 3 6 15-15

Atom Grądy Goświnowice 3 0 8-19 -11


III Kolejka - Wyniki grupa B 4.08.2018 (sobota)

godz. 17,oo Kastor Jasienica Górna - Sudety Burgrabice : 8-3

godz. 18,oo GLKS Kamiennik - LZS Malerzowice Małe : 6-3

TABELA KOŃCOWA - GRUPY B - 04.08.2018 r.

1. LZS Kastor Jasienica Górna 3 9 17-5 - AWANS - DO FINALU

2. KKS Sudety Burgrabice 3 6 18-12 - AWANS DO FINAŁU


3. GLKS Kamiennik 3 3 8-16

4. LZS Malerzowice Małe 3 0 7-17


II Kolejka rozgrywek - wyniki:

Grupa A

28.07.2018 godz. 17,oo LKS Biała Nyska - ATOM Grądy Goświnowice. -5-3

29.07.2018 godz. 17,oo LZS Kałków - LZS Gryżów. 3-2

Tabela rozgrywkowa 29.07.2018 grupa A

Drużyna Ilość meczów Ilość punktów Ilość bramek Różnica
LKS Biała Nyska 2 6 16-7 +9
LZS Gryżów 2 3 8-6 +2
LZS Kałków 2 3 7-13 -6
Atom Grądy Goświnowice 2 0 6-11 -5

Grupa B

28.07.2018 godz. 17,oo KKS Sudety Burgrabice - GLKS Kamiennik 9-1

29.07.2018 godz. 17,oo LZS Malerzowice Małe - Kastor Jasienica Górna 1-5

Tabela rozgrywkowa 29.07.2018 grupa B

Drużyna Ilość meczów Ilość punktów Ilość bramek Różnica
KKS Sudety Burgrabice 2 6 15-4 +11
Kastor Jasienica Górna 2 6 9-2 +7
LZS Malerzowice Małe 2 0 4-11 -7
GLKS Kamiennik 2 0 2-13 -11


I kolejka 22.07.2018 godz.17.00 - Wyniki

LZS Kałków - LZS Biała Nyska 4 - 11
LZS Gryżów - LKS Atom Grądy - Goświnowice 6 - 3
LZS Malerzowice Małe - KKS Sudety Burgrabice 3 - 6
LZS Kastor Jasienica Górna - GLKS Kamiennik mecz w dniu 21.07.2018 g.17.00 wynik: 4 - 1

Kierownikiem turnieju jest Marian Czeczil.

REGULAMIN XV Turnieju Piłki Nożnej Seniorów „o Puchar Starosty Nyskiego”


I. Postanowienia Ogólne
1. Organizatorem XV Turnieju Piłki Nożnej Seniorów „o Puchar Starosty Nyskiego” jest Starostwo Powiatowe w Nysie.
2. Celem turnieju jest:
a) popularyzacja piłki nożnej na terenie powiatu nyskiego,
b) zachęcenie młodzieży do czynnego uprawiania tej dyscypliny sportu,
c) wyłonienie mistrza powiatu w piłce nożnej seniorów.

II. Warunki uczestnictwa
1. W turnieju mogą wziąć udział drużyny, mające siedzibę na terenie powiatu nyskiego, które w dniu 14.05.2018 r. rozgrywają zawody na szczeblu wojewódzkim od klasy A do IV ligi, oraz zgłoszą uczestnictwo w turnieju na formularzu zgłoszeniowym (Załącznik nr 1).
2. W turnieju mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat i są zgłoszeni do klubu uczestniczącego w rozgrywkach.
3. Zawodnicy wszystkich drużyn, w dniu zawodów, powinni posiadać zgłoszenie przynależności klubowej Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej do danego klubu, dokument tożsamości, aktualne badania lekarskie potwierdzające zdolność do gry (termin ważności badań: 6 miesięcy - jeżeli lekarz nie zaleci inaczej) oraz ubezpieczenie na czas trwania turnieju.
4. Istnieje możliwość udziału (w drużynach uczestniczących w turnieju) 5 zawodników testowanych, posiadających zgłoszenia w innych klubach, jednakże w jednym meczu może wystąpić maksymalnie 3 zawodników z innych klubów (wpisanych do sprawozdania). Jeżeli wystąpi ich więcej, bez względu na okoliczności, drużyna przegrywa walkowerem.
5. Zawodnik testowany może uczestniczyć w całym turnieju tylko w jednej drużynie. Warunkiem jest zgoda na udział z klubu macierzystego oraz akceptacja Organizatora turnieju na formularzu zgłoszeniowym - potwierdzony formularz należy posiadać na każdych zawodach (Załącznik nr 2).
6. Zawodnik testowany, zgłoszony do turnieju, w dniu zawodów musi posiadać dowód osobisty i aktualną kartę zdrowia, a także musi być ubezpieczony przez klub zgłaszający do turnieju.

III. Terminy
1. Termin zgłaszania drużyn do turnieju: do 20.06.2018 r. (Starostwo Powiatowe w Nysie, ul. Piastowska 33 – Referat Promocji, II piętro, pok. 310).
2. Spotkanie organizacyjne wraz z losowaniem grup oraz ustaleniem szczegółowego terminarza rozgrywek odbędzie się 21.06.2018 r. o godz.16.30 w miejscu ustalonym przez Organizatora, o którym zawiadomi uczestników turnieju.
3. Zawody odbywają się w ustalonych przez Organizatora terminach. Terminem obligatoryjnym jest niedziela lub inny dzień ustalony z uczestnikami turnieju. Istnieje możliwość zmiany terminu zawodów, który należy uzgodnić z drużyną przeciwną. Na dokonanie zmiany terminu musi być wyrażona obustronna zgoda zainteresowanych drużyn oraz przekazana informacja dla prowadzącego rozgrywki w Nysie. Wszystkie zawody zaległe winny być rozegrane 3 dni przed ostatnią kolejką.
4. Zgłoszenia 5 zawodników testowanych, którzy wezmą udział w turnieju, należy składać w Starostwie Powiatowym w Nysie (Referat Promocji, II piętro, pok. 310) do dnia 13.07.2018 r. Potwierdzone zgłoszenie należy posiadać na każdych zawodach.

IV. Zasady rozgrywania meczów
1. Rozgrywki podzielone są na dwa etapy:
a) I etap – zawody w grupach - na przełomie lipca/sierpnia2018,
b) II etap – turniej finałowy - w miesiącu sierpniu 2018.
Szczegółowy terminarz rozgrywek otrzymają zainteresowane drużyny uczestniczące w turnieju.
2. Zawody w grupach trwają 2 x 45 minut z przerwą 15-minutową.
3. W zawodach uczestniczy 18 zawodników w tym 11 na boisku i 7 rezerwowych. Obowiązują zmiany zwrotne zawodników. Zawodnicy mogą być wpisani w protokole zawodów w dowolnej kolejności.
4. W pierwszym etapie wystąpią drużyny, które zgłoszą się do turnieju oraz zostaną podzielone na grupy drogą losowania. Zawody w grupach odbywają się systemem „Każdy z każdym”. Terminarz rozgrywek pierwszego etapu ustali Organizator turnieju i przekaże uczestnikom. Do drugiego etapu awansują drużyny, które osiągną najlepsze wyniki w pierwszym etapie (kwalifikacja do drugiego etapu odbywa się na podstawie weryfikacji zawodów i tabel rozgrywkowych, którą prowadzi Organizator turnieju).
5. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, za porażkę 0 punktów.
6. O kolejności miejsc w grupie decydują kolejno:
a) większa ilość zdobytych punktów,
b) przy dalszej równości - wynik bezpośredniego meczu dla trzech drużyn (sporządza się dodatkową tabelę uwzględniającą zawody pomiędzy zainteresowanymi),
c) korzystniejsza różnica bramek,
d) większa ilość strzelonych bramek,
e) mniejsza ilość bramek straconych.
Po zakończeniu rozgrywek pierwszego etapu, zostanie wydany komunikat z weryfikacją zawodów i kwalifikacją drużyn do drugiego etapu – turnieju finałowego. Rozgrywki finałowe rozpoczną się w terminie i miejsku ustalonym przez Organizatora.
7. Drugi etap rozgrywek obejmuje mecze półfinałowe i finałowe turnieju. Harmonogram turnieju finałowego i czas trwania zawodów ustali Organizator po zakończeniu pierwszego etapu turnieju.
8. Obsadę sędziowską na czas trwania turnieju zapewnia Kolegium Sędziów OZPN Opole wg stawki 80 zł brutto z dojazdem dla jednego sędziego. Organizator turnieju przekaże terminarz turnieju do kolegium sędziów.
9. Zawody w grupach sędziuje dwóch sędziów, a koszty ryczałtu sędziowskiego ponosi gospodarz zawodów lub klub wskazany w terminarzu rozgrywek. Uczestnicy zawodów, którzy pełnią obowiązki gospodarza zawodów lub są wskazani na podstawie terminarza rozgrywek, dokonują opłaty po zakończeniu zawodów. Jeżeli zawody nie zostaną rozegrane z powodu oddania walkowera przez gości lub gospodarzy, obowiązuje opłata 50 zł brutto z dojazdem i ponosi ją gospodarz zawodów. Brak wpłaty w tym terminie wyklucza drużynę z udziału w turnieju.
10. Turniej finałowy prowadzi trzech sędziów według stawki po 150 zł brutto z dojazdem dla 3 sędziów - za cały turniej finałowy. Koszty sędziowania turnieju finałowego pokrywa Organizator zawodów.
11.Uprawnionym do stwierdzenia tożsamości zawodnika przed oraz w trakcie meczu jest sędzia oraz organizator prowadzący rozgrywki. W przypadku protestu co do tożsamości zawodnika lub w innej sprawie, ostateczną decyzję podejmuje w imieniu organizatora sędzia prowadzący rozgrywki.
12.Na każdych zawodach, gospodarze wydarzenia mają obowiązek posiadania apteczki, a także osoby kompetentnej do udzielania pierwszej pomocy oraz minimum 3 dodatkowych osób – do służby porządkowej i informacyjnej.
13. Drużyna, która nie rozegra jednego meczu zostaje wykluczona z turnieju i nie będzie mogła uczestniczyć w kolejnych jego edycjach, oraz nie otrzyma żadnej nagrody na zakończenie turnieju.

V. Nagrody
Nagrodą główną za zajęcie I miejsca w turnieju jest puchar Starosty Nyskiego, sprzęt sportowy oraz dyplom. Za miejsca II i III – nagrody rzeczowe i dyplomy. Dla pozostałych drużyn uczestniczących w turnieju - nagrody rzeczowe i dyplomy. Dodatkowo Organizator przyzna także 2 nagrody – dla najlepszego strzelca oraz dla najlepszego bramkarza turnieju. Organizator ma również prawo do ustanowienia nagród dodatkowych.

VI. Kary
1. Sędzia główny może nakładać na zawodników, łamiących przepisy gry w piłkę nożną PZPN oraz zasady rywalizacji sportowej, zachowujących się w sposób wulgarny lub nie stosujących się do poleceń i werdyktów sędziego, następujące kary wychowawcze:
a) karę upomnienia - żółta kartka,
b) karę dwóch żółtych kartek - w konsekwencji czerwona kartka,
c) samoistną czerwoną kartkę - kara wykluczenia z meczu plus kara dodatkowego wykluczenia z kolejnych zawodów, nałożona przez prowadzącego rozgrywki,
d) za wybitnie niesportowe zachowanie zawodnik może zostać wykluczony z turnieju.

VII. Postanowienia końcowe
1. Organizator turnieju nie bierze odpowiedzialności za zaistniałe wypadki i kontuzje zawodników, trenerów oraz działaczy w trakcie trwania turnieju, a także za pozostawione bądź zgubione przez nich rzeczy.
2. Zgłaszając drużynę do turnieju, jej zawodnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w powyższym regulaminie.
3. Udział w turnieju jest równoznaczny z udzieleniem Organizatorowi prawa do wykorzystania wizerunku na jego stronach internetowych.
4. Wszystkie sytuacje, nie objęte niniejszym regulaminem, rozstrzygane będą przez organizatora turnieju. Ich decyzje są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
5. Sędziowie turnieju finałowego są w obowiązku dostarczenia (do Referatu Promocji Starostwa Powiatowego w Nysie, ul. Piastowska 33) w terminie do 36 godzin po zawodach, wypełnione delegacje sędziowskie, na podstawie których zostaną rozliczone ekwiwalenty sędziowskie.


VIII. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Starosta Nyski, 48-300 Nysa, ul. Piastowska 33, tel. 77/408 50 70, e-mail: bok@powiat.nysa.pl
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia turnieju, a także w celach promocyjnych.
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w turnieju.
4. Uczestnikom turnieju, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do:
a) sprostowania danych,
b) usunięcia danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia sprzeciwu,
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
5. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail,
c) numer telefonu.
6. Uczestnikom turnieju przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
7. Uczestnik turnieju zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach turnieju.
8. Organizator oświadcza, iż dane uczestników turnieju nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
9. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
10. Dane uczestników turnieju będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
11. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenie powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
12. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Zdzisław Baran, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: zbaran@powiat.nysa.pl lub pisemnie pod adresem: Starostwo Powiatowe w Nysie, ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa.

REGULAMIN FINAŁOWY
XV Turnieju Piłki Nożnej Seniorów „o Puchar Starosty Nyskiego”


I. Postanowienia Ogólne
1. Rozgrywki finałowe stanowią II etap XV Turnieju Piłki Nożnej Seniorów „o Puchar Starosty Nyskiego”.
2. Organizatorem rozgrywek jest Starostwo Powiatowe w Nysie.
3. Celem turnieju finałowego jest wyłonienie mistrza powiatu nyskiego w piłce nożnej seniorów.

II. Warunki uczestnictwa
1. Drugi etap rozgrywek obejmuje mecze półfinałowe i finałowe turnieju. Wezmą w nim udział drużyny, które osiągnęły najlepsze wyniki w rozgrywkach grupowych w pierwszym etapie.
2. W turnieju mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat.
3. Zawodnicy wszystkich drużyn powinni posiadać zgłoszenie OZPN do danego klubu, aktualne badania lekarskie potwierdzające zdolność do gry, ubezpieczenie na czas trwania turnieju oraz dokument tożsamości.
4. Istnieje możliwość udziału w drużynach, biorących udział w finale turnieju, 5 zawodników testowanych posiadających zgłoszenia w innych klubach (na podstawie zgłoszenia - zgodnie z regulaminem podstawowym) jednakże w jednym meczu może wystąpić maksymalnie 3 zawodników z innych klubów (wpisanych do sprawozdania). Jeżeli wystąpi ich więcej, bez względu na okoliczności, drużyna przegrywa walkowerem. Zawodnik taki może uczestniczyć w turnieju tylko w jednej drużynie.
Zawodnik testowany musi w dniu zawodów posiadać dowód osobisty, aktualną kartę zdrowia oraz być ubezpieczonym przez klub zgłaszający na turniej.

III. Terminy
1. Turniej finałowy zostanie rozegrany w dniu 12.08.2018 r. od godz. 14.00.
2. Miejsce oraz terminarz rozgrywek przedstawi organizator przed rozpoczęciem turnieju finałowego.
3. Harmonogram rozgrywek turnieju finałowego:
13.30 - zbiórka uczestników turnieju finałowego
13.40 - weryfikacja zawodników uczestniczących w zawodach.
14.00 - I mecz półfinałowy
15.10 - II mecz półfinałowy
16.20 - mecz o 3 miejsce w turnieju (przegrany z półfinału I – przegrany z półfinału II).
17.20 - finał - mecz o 1 miejsce w turnieju (wygrany z półfinału I – wygrany z półfinału II).
18.25 - wręczenie nagród dla uczestników turnieju.
18.35 - zakończenie turnieju finałowego.

IV. Zasady rozgrywania meczów
1. W meczu uczestniczy 18 zawodników, w tym 11 na boisku i 7 rezerwowych. Obowiązują zmiany zwrotne zawodników. Zawodnicy mogą być wpisani w protokole zawodów w dowolnej kolejności.
2. Czas trwania meczu: 2x 25 min. z przerwą 10 minutową.
3. Gospodarz obiektu, na którym zostanie rozegrany turniej finałowy, jest zobowiązany do przygotowania boiska, szatni, piłek oraz zabezpieczenia osób porządkowych na zawodach.
4. Każda drużyna ma obowiązek delegowania, na czas trwania turnieju finałowego, dwóch porządkowych w kamizelkach, którzy przed rozpoczęciem turnieju zgłoszą się z dowodami osobistymi do gospodarza turnieju finałowego, w celu przydzielenia obowiązków porządkowego.
5. Drużyny uczestniczące w turnieju finałowym we własnym zakresie zapewniają ubezpieczenie dla swoich zawodników i apteczkę sanitarną w dniu turnieju, a także odpowiadają za rzeczy swoich zawodników pozostawiane w szatni. Depozyty i klucze od szatni posiadają kierownicy drużyn, którzy również odpowiadają za utrzymanie porządku.
6. Zawody w meczach półfinałowych, o 3 miejsce oraz w meczu finałowym muszą być rozstrzygnięte. Jeżeli wynik będzie remisowy, sędzia zarządza serię po 5 rzutów karnych. Jeżeli 5 rzutów także nie rozstrzygnie wyniku - kolejne rzuty karne strzelane są do czasu rozstrzygnięcia. Bramki zdobyte w dodatkowych rzutach karnych nie są zaliczone do klasyfikacji króla strzelców turnieju. Z każdych zawodów sporządzany jest protokół.
7. Drużyny z pozostałych miejsc w grupach, po pierwszym etapie turnieju, kończą swój udział w rozgrywkach.
8. Turniej finałowy prowadzi trzech sędziów według stawki po 150 zł brutto z dojazdem dla 3 sędziów - za cały turniej finałowy. Koszty sędziowania turnieju finałowego pokrywa Organizator zawodów.
9. Uprawnionym do stwierdzenia tożsamości zawodnika przed, oraz w trakcie meczu jest sędzia, prowadzący zawody. W przypadku protestu co do tożsamości zawodnika lub w innej sprawie, ostateczną decyzję podejmuje, na miejscu zawodów, sędzia prowadzący rozgrywki, jego decyzje są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

V. Nagrody
Nagrodą główną za zajęcie I miejsca w turnieju jest puchar Starosty Nyskiego, sprzęt sportowy oraz dyplom. Za miejsca II i III – nagrody rzeczowe i dyplomy. Dla pozostałych drużyn uczestniczących w turnieju - nagrody rzeczowe i dyplomy. Dodatkowo Organizator przyzna także 2 nagrody – dla najlepszego strzelca oraz dla najlepszego bramkarza turnieju. Organizator ma również prawo do ustanowienia nagród dodatkowych.

VI. Kary
1. Sędzia główny może nakładać na zawodników łamiących przepisy PZPN dotyczące gry w piłkę nożną oraz zasady rywalizacji sportowej, zachowujących się w sposób wulgarny lub nie stosujących się do poleceń i werdyktów sędziego, następujące kary wychowawcze:
a) samoistna czerwona kartka, kara wykluczenia z meczu,
b) kary czasowego wykluczenia 5 minut.
2. Zawodnik musi odbyć karę wykluczenia czasowego lub dyskwalifikacji bez względu na to, czy drużyna grająca w osłabieniu straci bramkę. Jeżeli w wyniku wykluczenia w drużynie pozostanie mniej niż 7 zawodników, sędzia kończy zawody, które zostają zweryfikowane 3-0 vo (lub wynik wyższy jeżeli do chwili przerwania uzyskano wynik wyższy) na niekorzyść tej drużyny.
3. Za niewłaściwe zachowanie się osób funkcyjnych danej drużyny w stosunku do innych działaczy, sędziów, zawodników lub kierownictwa turnieju drużyna ta może zostać wycofana z całego turnieju.
4. Drużyna, która wystawi do gry nieuprawnionego zawodnika, zejdzie z boiska lub nie rozegra jednego meczu zostanie wykluczona z turnieju i nie otrzyma żadnej nagrody.

VII. Postanowienia końcowe
1. Organizator turnieju nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wypadki i kontuzje zawodników, trenerów oraz działaczy powstałe przed, w czasie i po rozgrywkach turnieju finałowego, a także za pozostawione bądź zgubione przez nich rzeczy.
2. Zawodnicy drużyn biorących udział w turnieju finałowym wyrażają zgodę na warunki zawarte w powyższym regulaminie.
3. Wszystkie sytuacje, nie objęte niniejszym regulaminem, rozstrzygane będą przez organizatora turnieju. Jego decyzje są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
4. Sędziowie turnieju finałowego są w obowiązku dostarczenia (do Referatu Promocji Starostwa Powiatowego w Nysie, ul. Piastowska 33) w terminie do 36 godzin po zawodach, wypełnione delegacje sędziowskie, na podstawie których zostaną rozliczone ekwiwalenty sędziowskie.
5. Udział w turnieju finałowym jest równoznaczny z udzieleniem Organizatorowi prawa do wykorzystania wizerunku na jego stronach internetowych.

VIII. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Starosta Nyski, 48-300 Nysa, ul. Piastowska 33, tel. 77/408 50 70, e-mail: bok@powiat.nysa.pl
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Zdzisław Baran, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: zbaran@powiat.nysa.pl lub pisemnie pod adresem: Starostwo Powiatowe w Nysie, ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa.
3. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia turnieju, a także w celach promocyjnych.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w turnieju.
5. Uczestnikom turnieju, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do:
a) sprostowania danych,
b) usunięcia danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia sprzeciwu,
f) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co uniemożliwi udział w turnieju. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
6. Organizator będzie zbierał od uczestników turnieju finałowego następujące dane osobowe:
a) imię i nazwisko,
b) data urodzenia.
7. Uczestnikom turnieju przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
8. Uczestnik turnieju zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach turnieju.
9. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych uczestników do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
10.Dane uczestników nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
11. Dane uczestników turnieju będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o rachiwizacji.
12.Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenie powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
13. Uczestnik turnieju wyraża zgodę na publikację jego wizerunku w każdy sposób, w jaki publikowane lub rozpowszechniane będą informacje o turnieju oraz w celach marketingowych organizatora, a także reklamodawców i partnerów.
14. Podstawa przetwarzania art. 23 ust. 1 pkt. 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolna, jednorazowa, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.Wyniki klasa B seniorów

Wyniki klasa B seniorów 17.06.2018 r.

LZS Kamienica Nyska – LZS Buków 2-8
Czarni II Otmuchów-Wójcice – LKS Goświnowice 9-1 - zawody zakończono w 45 minucie z powodu zdekompletowania drużyny gości.
LZS Łąka Jodłów – LZS Śliwice 9-2
LZS Gościce – LZS Agro – Chmiel Ujeździec 0-2
LZS Siestrzechowice – LZS Koperniki – Morów 2-1
Podzamcze Nysa – LZS Goworowice 9-3
LZS Czyżowice – LZS Domaszkowice 4-3
LZS Polski Świętów - LZS Łąka – Prudnicka 2-4
LZS Przechód – LZS Kolnowice 7-1
LZS Lubrza – LZS Włodary – Węża 3-5
LZS Niwnica – Konradowa – LZS Kępnica 1-2
LZS Rolnik Lasocice – LZS Młodoszowice 2 - 0
LKS Plon Skoroszyce – LZS Czarnolas 1-3
Ogrodnik Chróścina Nyska – LZS II Kopice Więcmierzyce 8-4
LUKS Delta Bielice – Orzeł Olszanka 4-1

Wyniki klasa B

Wyniki klasa B seniorów 10.06.2018 powiat nyski.

LZS Czarnolas – LZS Rolnik Lasocice 2-2
LZS Śliwice – Czarni II Otmuchów – Wójcice – 1-7
LZS Buków - LZS Sękowice 8-0 zawody zakończone w 46 minucie z powodu zdekompletowania drużyny gości.
LZS Orzeł Olszanka – LKS Ogrodnik Chróścina Nyska 0-0
LZS Skorpion II Kopice Więcmierzyce – LKS Plon Skoroszyce 5-4
KS Jankowice Wlk. – LUKS Delta Bielice 4-0
LZS Agro Chmiel Ujeździec – LZS Łąka –Jodłów 2-2
LZS Goworowice- LZS Siestrzechowice 3-2
LZS Koperniki – Morów – LZS Gościce 4-1
LKS Goświnowice – LZS Kamienica Nyska 2-2
LZS Kępnica – LZS Rudziczka 8-0
LZS Chrzelice – LZS Niwnica – Konradowa 3 - 1
LZS Domaszkowice – LZS Grom Szybowice 1-3
LZS Włodary – Węża – LZS Przechód 3-1
LZS Kolnowice – LZS Polski Świętów 3-3

Finał Pucharu Polski na szczeblu powiatu nyskiego i prudnickiego edycja 2019/2020

W dniu 31.05.2018 na boisku KS Polonia Nysa rozegrano finał Pucharu Polski na szczeblu regionu powiatu nyskiego i prudnickiego. W zawodach wystąpiły drużyny LZS Czarnolas i KS Fortuna Głogówek.
Wynik zawodów: LZS Czarnolas KS Fortuna Głogówek : 1 – 3; Strzelcy bramek: dla LZS Czarnolas Birecki Łukasz, dla KS Fortuna Głogówek Wienzek Łukasz – 2 i Wesoły Łukasz – 1.
Zawody sędziowali: Sędzia głowny Biegun Marcin; Asystent I Krzyżowski Maciej, Asystent II Piotrowski Przemysław.
Wygenerowano w sekund: 0.03
2,626,030 Unikalnych wizyt